Ambassadeurs

Sinds de invoering van de papiercontainer werkt de gemeente samen met de groep voormalig papierophalers.
Deze groep zet zich in op het gebied van duurzaamheid en heten de ambassadeurs van de duurzaamheid.
Op deze pagina kun je zien welke plannen ze hebben en wat ze het afgelopen jaar hebben betekend.

school voor christelijk basisonderwijs

katholieke basisschool Nijverdal

christelijke basisschool Hellendoorn

protestants christelijke basisschool

handbal vereniging Haarle

muziekvereniging uit Nijverdal

gemengd zangkoor uit Nijverdal

Openbare bassischool uit Nijverdal

muziekvereniging uit Hellendoorn

muziekvereniging uit Nijverdal

het mannen zangkoor uit Nijverdal

korfbalvereniging uit Nijverdal

buurtgemeenschap Hulsen

stichting ouderen reizen Daarlerveen

PKN kerken Daarlerveen