Stichting Ouderen Reizen Daarlerveen

Voor het jaar 2016 is er aandacht besteed aan duurzaamheid en zijn onze inwoners op de hoogte gesteld via onderstaande brief.
Ook voor 2017 is er een soortgelijk plan opgesteld.

Stichting S.O.R.D.

Beste dorpsbewoners u zult wel denken wat is dat nu weer maar voorheen kende u ons beter als de “Kerels van’t old papier” maar sinds we het papier niet meer bij u komen ophalen, omdat dit overgenomen is door de Gemeente Hellendoorn en wij van hen een jaarlijkse bijdrage ontvangen waardoor we de activiteiten die wij voorheen verzorgden voor de ouderen uit ons dorp ook nu dankzij deze tegemoetkoming door kunnen gaan.

Want wat gebeurt er zoal met de subsidie die wij van de Gemeente Hellendoorn ontvangen: in de eerste plaats proberen we elk jaar voor ouderen en alleenstaanden een goed verzorgd dagreisje te organiseren, waar we volgens de reacties van de deelnemers tot nu toe altijd nog in geslaagd zijn. Verder doen we nog een bijdragen aan de Paasmiddag die ook voor alle ouderen uit ons dorp toegankelijk is, tevens ook aan de ouderenmiddagen die georganiseerd worden door Stichting Welzijn Ouderen welke om en om plaats vinden in een van de beide kerken die ons dorp rijk is.

Maar zo als bij alles zit overal een keerzijde aan wat wil zeggen dat we de bijdrage van de Gemeente niet zomaar even kunnen opstrijken zonder er iets voor terug te doen, daarom heeft de gemeente ons gevraagd om als Ambassadeurs Duurzaamheid op te treden, wat wil zeggen dat wij u als dorpsgenoten moeten te vragen om samen met ons alle afval wat vroeger allemaal in de grijze kliko bak gedaan werd zoveel in de daarvoor bestemde containers te doen, zodat het weer op de goede manier voor een volgende keer hergebruikt kan worden onder het motto: Afval gooit U met het zelfde gemak in de juiste bak” waar voor wij als ambassadeurs samen met ouderen uit het dorp dankbaar voor zijn, zodat dan ook in de komende jaren onze activiteiten doorgang kunnen vinden met onze gezamenlijke deelname in het hergebruik van onze grondstoffen.

Verder willen we een beroep op u doen om andere dingen zoals gebruikte kleding en het glas in de daarvoor bestemde containers te doen, welke opgesteld staan aan de Spoorstraat, tevens laten we er ook gezamenlijk voor zorgen dat het rond deze containers geen rommeltje wordt, maar laten we ook met ons allen proberen ons mooie dorp schoon te houden van het zwerfvuil in en aan onze straten.

Bij voorbaat hartelijk dank namens ons als Ambassadeurs Duurzaamheid