Fairtrade

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen.

Waarom is Fairtrade nodig?

In Azië, Afrika en Zuid- Amerika verkeren veel kleinschalige boeren continu in onzekerheid over hun inkomen. Ze zijn overgeleverd aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de toekomst van hun kinderen en in de gemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade doorbreekt deze vicieuze cirkel door standaarden te zetten die boeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen.

Fairtrade voorwaarden

Exporteurs en importeurs kopen producten van boeren op bij de coöperatie. Om de inkomenszekerheid van de boeren te verbeteren stelt Fairtrade een aantal strikte handelsvoorwaarden:

Minimumprijs: Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boerencoöperaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken.

Fairtrade premie: Coöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij betalen voor de producten. De boeren beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden. Het gaat hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. Voor arbeiders op plantages komt de Fairtrade premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

Sociale criteria: De boeren, coöperaties en plantages moeten fatsoenlijke arbeidsomstandigheden naleven zoals die zijn vastgelegd door de ILO (International Labour Organisation) en werken op een transparante en democratische werkwijze.

Milieucriteria: De boeren, coöperaties en plantages moeten voldoen aan milieueisen. Bepaalde bestrijdingsmiddelen zijn verboden, er zijn eisen voor afval- en waterbeheer, voor energiegebruik en producenten moeten aantonen dat zij zo min mogelijk kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Schade aan gebieden met hoge ecologische waarde moet worden voorkomen.

Fairtrade keurmerken

In Nederland zijn er bijna 10.000 Fairtrade producten te vinden, te herkennen aan het keurmerk van hiernaast/ boven. Producten zoals rijst, bananen, thee, koffie, chocolade, bloemen, wijn, sap, katoen, rietsuiker, maar ook cosmetica, specerijen en broodbeleg.

Om een product Fairtrade te kunnen noemen, moeten alle partijen in de handelsketen aantonen dat zij aan de internationale principes van Fairtrade voldoen. Initiatieven die de Fairtrade principes hebben verankerd in hun werkwijze zijn onder andere Fairtrade International (in Nederland bekend als Fairtrade Nederland), de World Fair Trade Organisation (WFTO), Fair for Life, Naturland en Bio-Equitable.

De producten zijn te koop in verschillende groothandels, supermarkten en andere winkels.

Fairtrade en Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. De definitie van duurzaamheid volgens de Verenigde Naties is: ‘Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar brengen’.

Alhoewel volgens bovenstaande definities sociale aspecten integraal onderdeel uitmaken van duurzaamheid, wordt in de praktijk bij duurzaamheid door de meeste mensen vooral gedacht aan ecologische aspecten. Op dit moment krijgen bijvoorbeeld klimaatverandering en de plasticproblematiek veel aandacht als het om duurzaamheid gaat.

De Fairtrade Gemeentes in Nederland maken zich vooral hard voor de sociale aspecten, en zetten zich in voor betere inkomens en arbeids- en leefomstandigheden van boeren en producenten in ontwikkelingslanden.

Dat wil niet zeggen dat de milieuaspecten niet belangrijk zijn, integendeel. Milieuvriendelijke teelt en productieprocessen maken onderdeel uit van de Fairtrade principes. Omdat klimaatverandering boeren in ontwikkelingslanden hard treft, is het belangrijk om hier opwarming van de aarde tegen te gaan en om boeren te ondersteunen en voor te bereiden op verbouw van producten in veranderende weersomstandigheden.

Global Goals

In een duurzame wereld zijn mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zodat de aarde niet uitgeput raakt.

De Global Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.