Wat willen we

Fairtrade betekent letterlijk: eerlijke handel. Te vaak worden boeren en producenten in bijvoorbeeld Latijns Amerika, Azië en Thailand uitgebuit en onderbetaald voor hun producten, met als gevolg armoede, kinderarbeid en geen of slecht onderwijs en gezondheidszorg.

Onze Missie

Wij willen de betrokkenheid van inwoners bij de ontwikkeling van eerlijke handel en duurzame productie bevorderen en faciliteren en de verkoop van Fairtrade producten stimuleren. Dit met het doel te zorgen voor betere en duurzamer levensomstandigheden voor de boeren en arbeiders in de producerende landen.

Onze Visie

In een Fairtrade Gemeente zorgen inwoners, winkels, maatschappelijke organisaties, bedrijven en lokale overheid individueel en gezamenlijk voor meer eerlijke handel.

Het Doel

Wij willen vanuit onze Westerse, welvarende samenleving, het gebruik van Fairtrade producten stimuleren, zowel bij individuele inwoners als bij de bedrijven, horecaondernemingen, scholen, kerken en verenigingen.

Daarbij willen we dat de middenstand zoveel mogelijk fairtrade producten gaan verkopen.

Op deze manier hopen we bij te dragen aan een reëel inkomen voor boeren uit ontwikkelingslanden, zodat leefomstandigheden verbeteren, kinderen naar school kunnen, toegang tot gezondheidszorg mogelijk wordt en er bloeiende leefgemeenschappen ontstaan.