Werkzaamheden duurzaamheidsambassadeurs.

Over het jaar 2018.

  • Onderhoud aan grote parkeerplaats van dorpshuis SION. De oude omheining is verwijderd en vervangen door een nieuwe. Kleinschalig onderhoud/herstel uitgevoerd aan de bestrating.
  • Onderhoud van het dorpshart Hulsen, najaar bladvrij maken. Voor de zomervakantie, grondig alles schoonmaken. Ontdoen van groene aanslag. Daarbij denkend aan straatwerk, onderhoud kunstwerken. Onderhoud perken. Zodat tijdens de vakantieperiode het hart van Hulsen er strak bij ligt.
  • Onderhoud/herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Jeu de Boulesbaan nabij sportpark Smidserve. Snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Dit in het tijdspad, samengaand met andere werkzaamheden, maand februari tot maand juli.
  • De fietsroute, bekend bij de gemeente, rondje Hulsen, is gecontroleerd. Door allerlei werkzaamheden/ontwikkelingen binnen onze gemeente zijn bebording, route aanduidingen verdwenen. Deze zijn wederom aangebracht. Totale inzet, verdeeld over de activiteiten bedraagt circa 140 manuur op jaarbasis.


Voor het jaar 2019 worden de volgende werkzaamheden opgepakt:

  • Onderhoud aan Jeu de Boulesbaan
  • Onderhoud aan dorpshart Hulsen
  • Onderhoud speeltuin Hulsen, Olde Blenkestraat. Onderhoud aan groen, bijvullen zandbak schoonhouden omgeving.
  • Ondersteuning bij onderhoud/verbouw dorpshuis SION