Duurzaamheid. Samen voor elkaar

Werkzaamheden duurzaamheidsambassadeurs.

Over het jaar 2016.

  • Aanleg jeu de boulsbaan. Tijdspad werkzaamheden, maand september, afgerond in november. Dit in goede samenwerking duurzaamheidsambassadeurs/ondersteuning gemeente Hellendoorn. De juiste invulling van burgerparticipatie.
  • Onderhoud van het dorpshart Hulsen, najaar bladvrij maken. Voor de zomervakantie, grondig alles schoonmaken. Ontdoen van groene aanslag. Daarbij denkend aan straatwerk, onderhoud kunstwerken. Onderhoud perken. Zodat tijdens de vakantieperiode het hart van Hulsen er strak bij ligt.
  • Onderhoud/herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het voetpad in Hulsen, om de voetbalvelden. In overleg met de gemeente. Herstel trap, nieuwe treden gemaakt. Snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Dit in het tijdspad , samengaand met andere werkzaamheden, maand februari totmaand juli.
  • Snoeiwerkzaamheden uitgevoerd, daarbij ruimte gemaakt voor het fietspad langs de Meester Werkmanstraat. Dit fietspad werd als donker ervaren. Door het snoeiwerk is er meer ruimte en licht onstaan. Dit in samenwerking met het Overijsselslandschap. Eigenaar van het naast liggend bosperceel. Tijdspad maand februari tot maand juli.
  • Het bosperceel aan de Meesterwerkmanstraat wordt door de duurzaamheidsambassadeurs het gehele jaar onderhouden. Behalve het broedseisoen. Dit in overleg met het Overijsselslandschap, eigenaar.
  • In het voorjaar hebben de duurzaamheidsambassadeurs voor het Overijsselslandschap ook onderhoud gepleegd aan knotwilgen.


Voor het jaar 2017 zijn de volgende werkzaamheden opgepakt:

  • Snoeiwerkzaamheden, ter ondersteuning Overijssels Landschap
  • Onderhoud speeltuin Hulsen, Olde Blenkestraat. Onderhoud aan groen, bijvullen zandbak schoonhouden omgeving
  • De fietsroute, bekend bij de gemeente, rondje Hulsen, moet gecontroleerd worden. Door allerlei werkzaamheden/ontwikkelingen binnen onze gemeente zijn bebording, route aanduidingen verdwenen. Aan het eind van dit jaar zal een overzicht volgen.