Activiteiten duurzaamheid 2016

Januari

Start facebooksite ‘CZN en Helder Hellendoorn’
16e Restjesbrood
21e Fairtrade muziekinstrumenten
30e Ambassadeursoverleg

Februari

Op onze repetities drinken we Fairtrade-koffie
4e Hergebruik van restjes
25e Donald Duck Cornelis Prulprijs
29e Kleinkinderen CZNers in actie

Maart

Voorbereidingen Dag van de duurzaamheid
2e Bijensterfte
4e Omdenken geld school afval
29e Eco Plaza. Let’s go Dutch

April

Ambassadeurslied en PPP op De Hoge Es
4e Linnen tas Clean Zone
20e Fotocollage

Mei

Aandacht voor zwerfafval op site ‘CZN en Helder Hellendoorn’
4e Kolencentrales
17e We Cycle. Doet de school van je (klein)kind al mee?
18e Proefdiervrij

Juni

Bonte avond met veel aandacht voor opwarming aarde
5e Buiten spelen en vuil worden
8e Fairtrade hagelslag
14e Collage onderbroekenlol

Juli

Fietstocht met zwerfafvalinzameling
7e Linnen tas met koorzangers
12e Waterschap Vechtstromen
21e Fotocollage

Augustus

CZN en Helder Hellendoorn heeft meer dan 100 leden
4e Afvalwater NAM
22e Klimaatconferentie
26e Als je niet wilt betalen voor een plastic tas

September

Opening Blokkenpark
11e Dakisolatie
24e Eenden voeren? Niet doen!

Oktober

Bezoek aan Beatrixschool. Het milieu vroeger en nu
8e Global Warming
14e Dag van de duurzaamheid
25e Wereldwinkel Ganesha en Fairtrade

November

Grote animo voor oranje bak
1e Ratjetoebrood
24e True Cost – Kledingindustrie

December

Verkoop voor Derde Wereld en Goede Doelen
8e Vierde couplet Helder Heldern lied
13e Grapje moet kunnen

Initiatieven 2017

Als zangkoor zoeken we nog steeds naar nieuwe mogelijkheden om duurzaamheid op een andere manier onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen dan het ophalen van oud papier. Dat was een “zichtbare “ activiteit die voor veel inwoners van onze gemeente als een maandelijkse manier van sociaal contact werd ervaren.
Dat ligt nu toch echt achter ons. We zijn dus zoekende naar nieuwe manieren, evenals andere verenigingen/koren etc, die in het verleden ook hun bron van inkomsten uit het oude papier haalden.
Recent hebben we meegedaan aan een intervieuw met Remco Kuiper betreffende de nieuw te formuleren visie Duurzame Energie. De eerste avond waarop de rapportage werd besproken hebben we ook bijgewoond en daar afspraken gemaakt om actief betrokken te blijven bij nieuwe ontwikkelingen.
21 Dec. hebben we in een gesprek met Marjolein Benistant kennis met haar gemaakt en interessante onderwerpen met haar besproken.

Plannen 2017

Zaken die wij al hebben vastgelegd en plannen voor het komende jaar waarin bestaande activiteiten doorgaan zijn voor ons de volgende:

 • In de maandelijkse bestuursvergadering staat Ambassadeurschap als een vast agendapunt.
 • Een eigen lied over de Oud Papierbak is uitgebreid met een extra couplet over de nieuwe Oranjebak die in januari wordt verspreid in de gemeente.
 • Contact met de Beatrixschool om met een delegatie van ons koor actief deel te nemen in een themaweek van de school in de week van de duurzaamheid gaat door.
 • In een nieuw jaarthema gaan we samen met de commissie van de PGNijverdal onderzoeken in hoever we actief onze bijdrage kunnen verlenen aan De Groene Kerk.
 • Voor onze concerten houden we de toegansprijs laag om iedereen in staat te stellen om deze te kunnen bezoeken, een zo laag mogelijke drempel.
 • Via Facebook laten we veel van onze activiteiten zien om te delen zodat op die manier de bewustwording zo breed mogelijk wordt gedeeld.
 • Vanaf 9 jan. gaan we actief meedoen aan de nieuwe side ” Duurzaam Hellendoorn”, een unieke mogelijkheid om samen met andere verenigingen commitment te bewerkstelligen binnen onze mooie gemeente.
 • Via Marjolein Benistant hoorden we ook van evenementen die in de loop van 2017 plaatsvinden, maar waar ze nog geen namen van mocht noemen, waar we als koor aan mee kunnen doen.
 • Met Remco Kuiper is afgesproken dat we voor het vervolg van de Visie Duurzame Energie onze bijdrage in de komende maanden waar mogelijk zullen vervullen.
 • Activiteiten betreffende Fair Trade zijn ook in 2017 onderdeel van onze betrokkenheid.
 • Activiteiten betreffende bezuiniging energiegebruik van een eigen gebouw is voor ons niet van toepassing. Wij repeteren in Het Centrum wekelijks, vandaar.
 • Onze achterban bestaat hoofzakelijk uit familie, koorleden, vrienden en kennissen. We pakken de mogelijkheden wel aan om kinderen en klein- en achterkleinkinderen bewust te maken van het belang van zuinig omgaan met onze wereld. Pak wat vaker de fiets, ga bewust om met energie, enz. Dat komt ook door de gemiddelde leeftijd van ons koor; tijdens de ledenvergadering in maart jl. was dat 71 jaar!!!!!!