Plannen 2019

Als ambassadeurs van de duurzaamheid blijven wij actief/ons inzetten richting onze achterban betreffende het belang van zuinig zijn op onze leefomgeving en de kwetsbaarheid hiervan.

30 Maart is er een concert van ons koor met als thema; Schubert. Om het voor iedereen mogelijk te maken  dit te kunnen bijwonen houden we de toegangsprijzen op kostprijsniveau. Meestal is de opbrengst van de toegangsprijs onvoldoende om alle kosten te dekken, een deel van de bijdrage van de gemeente wordt dan hiervoor gebruikt. Om ons als koor te onderscheiden huren wij vaak speciale musici in of speciale instrumenten. Voor dit concert is dat een strijkersgroep en een vleugel, waarvoor ook een andere pianist wordt gevraagd.

In mei doen we mee aan een korendag in Kampen. Uit oogpunt van zuinigheid gaan we dan met alle koorleden en ev. partners in één bus in plaats van auto’s, kosten hiervan komen dan voor rekening van het koor.

In de week van de duurzaamheid doen we weer mee op de laatste dag met een optreden. We gaan dan een aantal nummers zingen om ons optreden wat meer inhoud te geven. Er wordt nog nagedacht over de te zingen liederen, maar wel vlot en vrolijk. Ook kunnen we onze leden aanmoedigen om zich op te geven om voor te lezen op de scholen in deze week.

Uiteraard blijft  ” Ambassadeurs “ een vast agendapunt op al onze vergaderingen, waarbij we de Sociale Duurzaamheid verder onder de aandacht van onze leden gaan brengen. Dit is in ons koor al een heel sterk punt, er is veel aandacht in omzien naar elkaar, heeft toch ook wel met de gemiddelde leeftijd te maken. Wij zijn blij om te constateren dat gebondenheid wordt ervaren als een groot goed. Er zijn relatief veel alleenstaande leden bij ons koor, die toch de wekelijkse repetities ook daarom als bijzonder waardevol ervaren. Wij gaan het komende jaar de term ” Sociale Duurzaamheid” als jaarthema gebruiken.

Tot slot,

Wij willen naar vermogen ons inzetten om het begrip Duurzaamheid handen en voeten te geven, zuinig zijn op onze mooie Schepping zodat de volgende generaties ook kunnen genieten.