In dit plan laat Daltonschool Reggewijs zien hoe zij het ambassadeurschap duurzaamheid vormgeven.

Het uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling is de definitie die de gemeente Hellendoorn gebruikt:
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Op Daltonschool Reggewijs zeggen we het zo: Duurzame ontwikkeling is samen zorgen dat we nu goed voor onszelf kunnen zorgen en genieten van al het mooie om ons heen en er voor zorgen dat wij en ook onze kinderen dat later ook nog kunnen doen.

In de gemeente Hellendoorn is gekozen voor 2 doelen:

Doel 7 – Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
Doel 8 – Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp
Op Daltonschool Reggewijs werken we aan doel 7. We koppelen daaraan verschillende activiteiten. In dit plan laten we zien wat we doen en waarom we dat doen. Zo dragen we ook als basisschool bij aan duurzaamheid!

Doel 7 – Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Ons gebouw – Daltonschool Reggewijs is sinds 1 januari 2015 gehuisvest in de scholencluster de Twijn. In dat gebouw is rekening gehouden met duurzaamheid. Hieronder staat hoe ons gebouw bijdraagt aan het leven in een duurzaam leefmilieu.

 • Onze ruimtes zijn voorzien van bewegingssensoren – als er geen mensen in de ruimte zijn, gaat de verlichting uit.
 • Ons gebouw is voorzien van zonnepanelen.
 • Ons gebouw is voorzien van warmteterugwincentrale.
 • Duurzaam verwarmd met een lucht-warmtepomp.
 • Onze verwarming is afgesteld op de werktijden van de collega’s en verwarmt alleen de tijd dat er mensen in het gebouw zijn.
 • De Twijn is gebouwd volgens de Social Return on Investment. Dat houdt in dat er plaatselijke werkgelegenheid is georganiseerd en de mogelijkheid voor opleiding gedurende dit project.

Het gebruik van het gebouw in het kader van duurzaamheid:

 • Rainforest Alliance is een keurmerk voor arbeidsomstandigheden, milieu en natuurbehoud voor producten uit gebieden waar regenwoud groeit. Rainforest Alliance is een milieuorganisatie uit de Verenigde Staten, die ecosystemen en mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn, beschermt. Een belangrijk criterium is bescherming van het regenwoud en het welzijn van arbeiders. Rainforest Alliance komt voor op bananen, tropische vruchten, chocolade, koffie en thee.
 • Onze schoonmaak maakt gebruik van de producten van Kleen Purgatis. Zij lopen voorop in de ontwikkeling van reinigings- en grootkeukenmiddelen en maken gebruik van de meest recente gemodificeerde grondstoffen. Kleen Purgatis bezit de EMAS registratie (Eco-Management and Audit Scheme), een belangrijke certificering die niet alleen iets zegt over het eindproduct, maar ook aangeeft dat de gebruikte productiemethodes zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Het doel van de EMAS-verordening is organisaties te stimuleren een milieubeheerssysteem in te voeren en hun milieuprestaties continu te meten en te verbeteren.
 • Op Daltonschool Reggewijs scheiden we het papier van het overige afval. Ook zamelen we batterijen en lege cartridges en toners in.
 • Door het gebruik van digiborden en digitale leermiddelen maken we minder gebruik van papier.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om plastic te gaan scheiden.

Hoe we duurzaamheid verwerken in onze onderwijs:

 • Wij geven een aantal keren per jaar lessen over duurzaamheid.
 • We leren de kinderen om hun afval in de prullenbakken te doen en niet zomaar weg te gooien. Een aantal keren per jaar maken we onze schoolomgeving schoon – we verzamelen dan het zwerfafval rondom de school.
 • We proberen zo min mogelijk papier te gebruiken in onze lessen en zo papierverspilling te voorkomen.
 • Bij onze toekomstige activiteiten kijken we elke keer hoe we het ambassadeurschap vorm kunnen geven.
 • We laten zien dat we duurzame ambassadeurs zijn in onze school door middel van ons gedrag en door promotiemateriaal voor duurzaamheid tijdens activiteiten.
 • Als kinderen van school gaan, weten ze wat duurzaamheid is en hoe ze hieraan bij kunnen dragen – ze zijn zelf ambassadeurs geworden.
 • Op onze website laten we zien dat we ambassadeurs zijn van duurzaamheid door middel van de logo’s en het plaatsen van ons plan.
 • Als vertrekpunt van ons ambassadeurschap organiseren we een speciale activiteit.
 • In onze info verwerken we het logo van de familie Helder om zo de duurzaamheid te promoten.
 • Elke maand roepen we een held van de duurzaamheid uit – iemand die iets bijzonders heeft gedaan op het gebied van duurzaamheid.

Dit plan wordt op de website geplaatst en wordt ook meegenomen in ons schoolplan voor de periode 2015-2019. Elk jaar zal dit plan besproken worden in het team, de OR en de MR zodat we zaken kunnen evalueren en eventueel bijstellen.