Hierbij de plannen voor de invulling van duurzaamheid ambassadeurschap door het Nijverdals Mannenkoor voor 2019:

  1. In het kader van Earth Hours op 30 maart 2019 zullen leden van onze vereniging flyeren en brieven bezorgen en wij zullen als koor acte de pressante geven door muzikaal dit programma op te luisteren.
  2. Iedere informatie die wij mogen ontvangen van de Gemeente Hellendoorn over het onderwerp duurzaamheid wordt op onze website geplaatst.
  3. Doorlopende actuele informatie, zoals door ons zelf samengesteld, op het gebied van duurzaamheid wordt op onze website en per mail aan onze leden kenbaar gemaakt.
  4. Wij helpen mits tijdig (tenminste drie weken vooraf) gevraagd met verspreiding van beschikbaar gestelde posters in de diverse flatgebouwen in het centrumgebied van Nijverdal, Hellendoorn en de Kruidenwijk.
  5. Wij houden dit voor- en najaar onze bloembollen acties, niet alleen om de kas te spekken, maar ook om meer diversiteit in groen te krijgen.
  6. De bezoekers bij de diverse optredens worden via beamerbeeld geattendeerd op de gescheiden inzameling van de verpakking met plastic, metaal en drinkkartons, het groen, het papier en restafval en ons programma presenteren wij op de beamer.
  7. Onze interne- (naar bestuur en leden) en externe communicatie (naar derden) verloopt digitaal, tenzij het niet anders kan, maar op die wijze besparen wij veel papier wat wij zelf niet meer hoeven in te zamelen.
  8. Wij maken als huurders gebruik van ‘t Achterom als repetitielokaal en zetten ons samen met de verhuurders van het gebouw in voor het schoonmaken/onderhouden van het groen rond het gebouw.
  9. Wij schenken fairtrade koffie tijdens onze repetities.
  10. Wij geven aan het gemeentelijke verzoek om deel te nemen aan de duurzaamheids- en energiediscussie gehoor, door twee leden af te vaardigen die ons na overleggen tijdens de repetitieavonden informeren en bijpraten.