Een duurzaam mannenkoor

Plannen 2016

Het Nijverdals Mannenkoor heeft zich in 2016 als volgt ingezet voor het “Ambassadeursschap Duurzaamheid” van de Gemeente Hellendoorn.

 • Doorlopende en actuele informatie, zoals door ons zelf samengesteld, op het gebied van duurzaamheid op onze website.
 • Iedere informatie die wij hebben ontvangen van de Gemeente Hellendoorn over het onderwerp duurzaamheid is op onze website (www.nmkoor.nl) op een speciale duurzaamheidpagina geplaatst.
 • Wij hebben eind oktober begin november 2016 de door de gemeente beschikbaar gestelde posters verspreid en aangebracht in de diverse flatgebouwen in het centrumgebied en de kruidenwijk.
 • Wij hebben onze bezoekers bij de diverse optredens in het najaar 2016, in woord en beeld, geattendeerd op de in dit jaar ontstane nieuwe situatie m.b.t. het inzamelen van plastic, blik en drankkartons.
 • Wij hebben de Ansichtkaart Duurzaamheid, specifiek t.b.v. het Nijverdals Mannenkoor ontwikkeld, bij optredens en andere gelegenheden aan bezoekers en publiek uitgedeeld. Op die wijze attendeert het Nijverdals Mannenkoor op het grote belang van duurzaamheid in het kader van een circulaire economie.
 • Bij onze optredens maken wij geen gebruik van (papieren) programmaboekjes, maar informeren onze bezoekers digitaal en tevens presenteren wij onze rol als ambassadeur van duurzaamheid.
 • Wij maken als huurders gebruik van ‘t Achterom als repetitielokaal en zetten ons samen met de verhuurders van het gebouw in voor het schoonmaken/onderhouden van het groen en andere zaken rondom het gebouw.
 • Wij hebben aan het gemeentelijke verzoek om deel te nemen aan de duurzaamheids- en energiediscussie gehoor gegeven. Binnen deze discussieavonden hebben wij echter geen duidelijk beeld gekregen van hetgeen de gemeente voor ogen heeft met deze discussies en hoe de inbreng van een 45 actieve zangers, zonder eigen verenigingsonderkomen en met een stijgende leeftijd (dus indirect wel een kans op toename van elektrisch rijden) zal worden vertaald.

Plannen 2017

In het jaar 2017 breiden wij onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid als volgt uit.

 • Medewerking aan de activiteit “Earth Hour”a.s. 25 maart
 • Wij willen ook dit jaar op de bijeenkomsten in het kader van duurzaamheid aanwezig zijn met name als de gemeente daarbij concrete plannen aangeeft.
 • Verder stimuleren wij het nog energiezuiniger maken van verlichting e.d. van het gebouw ‘t Achterom en dragen daar op praktische wijze en financieel in bij.
 • Onze leden en bezoekers wijzen wij doorlopend op mogelijkheden van energiebesparing en het stimuleren van het gebruik van fairtrade producten.
 • Onze interne- (naar bestuur en leden) en externe communicatie (naar derden) verloopt digitaal en op die wijze besparen wij veel papier.

Wij denken en verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de activiteiten die wij in 2016 en 2017 veelal doorlopend hebben ondernomen in het kader van DUURZAAMHEID en de lopende plannen en activiteiten voor 2017 en volgende jaren.