Muziekvereniging KSW Ambassadeur duurzaamheid en hergebruik grondstoffen.

Voor het komende jaar, 2019, heeft de muziekvereniging KSW de volgende speerpunten ten aanzien van duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen.
Helaas beschikt de KSW niet over een eigen pand, op dat vlak is door ons dan ook niets in te brengen. Dus zoeken wij het in andere randvoorwaarden.

 • Wij zullen ons verder inzetten voor het platform ‘Duurzaam Hellendoorn’.
 • 11 Mei 2019 is het World Fartrade Day. Er zal een verzoek uitgaan bij de geledingen van de muziekvereniging KSW om op die dag acte de présence te geven.
 • Ook zal worden bekeken of wij een bijdrage kunnen leveren aan de Week van de Duurzaamheid.
 • Er ligt een voorstel om bij de algemene ledenvergadering een Power Point presentatie te geven omtrent duurzaamheid.
 • Ook aan Eath Hour zullen wij aandacht besteden.
 • De website ten aanzien van duurzaamheid actueel houden.
 • Indien mogelijk zullen wij op onze concerten duurzaamheid promoten. Op welke wijze dit zal gebeuren zal per concert worden bekeken.
 • Mochten lopende het jaar zich ontwikkelingen voordoen of ideeën van leden naar voren komen zullen wij kijken of dit inpasbaar is.

 

Plannen 2017
Voor het komende jaar, 2017, heeft de muziekvereniging KSW de volgende speerpunten ten aanzien van duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen. Helaas beschikt de KSW niet over een eigen pand, op dat vlak is door ons dan ook niets in te brengen. Dus zoeken wij het in andere randvoorwaarden.

 • De handtekening van de bestuurders van de vereniging, welke gebruikt worden bij het verzenden van E-mails, zal worden uitgebreid met het logo van de PMD container en Fairtrade.
 • Wij zullen ons verder in zetten voor de duurzame energievisie Hellendoorn.
 • Wij gebruiken momenteel UTZ Certified koffie en gaan dit uitbreiden met Fairtrade suiker, Fairtrade thee en Fairtrade koffiepads.
 • 13 Mei 2017 is het World Fartrade day. Er zal een verzoek uit gaan bij de geledingen van de muziekvereniging KSW om op die dag acte de présence te geven.
 • In de jaarplanning is mee genomen dat de slagwerkgroep rond 10 oktober op ludieke wijze de dag van de Duurzaamheid aankondigt. Dit jaar zouden we daar ook de oranjebak bij kunnen gebruiken, of alle kleuren bakken. En dan de kleinste grijze bak, omdat het restafval moet worden geminimaliseerd.
 • Er zal gekeken worden hoe de achterban te informeren over duurzame mogelijkheden voor bijvoorbeeld huizenbezitters. Eventueel met informatie omtrent subsidiemogelijkheden voor duurzame aanpassingen.
 • Er is een facebookgroep duurzaam Hellendoorn en een website duurzaam Hellendoorn. Op onze website zal hiervoor een ‘Link’ worden toegevoegd.
 • In mei brengt de vuilniswagen van de gemeente Hellendoorn een bezoekje aan basisschool De Wingerd. In die periode geeft de Slagwerkgroep van de KSW daar een workshop. Er zal overlegt worden of bij de workshop gebruik gemaakt kan worden van een aantal vuilcontainers (Groen, Blauw, Grijs en Oranje).
 • Op onze concerten zullen wij duurzaamheid promoten. Op welke wijze dit zal gebeuren zal per concert worden bekeken.
 • Mochten lopende het jaar zich ontwikkelingen voordoen of ideeën van leden naar voren komen zullen wij kijken of dit inpasbaar is.