KSW als duurzame vereniging

Plannen 2016

Muziekvereniging KSW Ambassadeur duurzaamheid en hergebruik grondstoffen.


In de rol van ambassadeur zet de muziekvereniging KSW zich in om duurzaamheid te promoten en mensen bewust te maken van het nut daarvan.
Voor het jaar 2016 zijn de volgende zaken ten aanzien van duurzaamheid onder de aandacht gebracht of uitgevoerd.

 • Via de homepage van onze website kan men navigeren naar ‘KSW ambassadeur duurzaam’, onder deze pagina worden diverse zaken t.a.v. duurzaamheid in onze gemeente onder de aandacht gebracht.
 • In ons verenigingsgebouw schenken we UTZ Certified koffie. (UTZ Certified is een keurmerk voor koffie en andere producten die afkomstig is van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders)
 • In februari heeft heer Roy Zijlstra van de stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn voorafgaand aan een KSW koffieconcert een presentatie gegeven betreffende Fairtrade. Daarnaast heeft het publiek ook kunnen proeven hoe Faitrade koffie, thee en chocolade smaakt.
 • Ook bij de jaarlijkse potgrond-, compost- en tuinaarde-actie zijn wij meer digitaal gaan werken. Bestellingen konden dit jaar bij voorkeur ook direct worden gedaan via de link compostactie op onze website. Dit in plaats van het traditionele papieren bestelbiljet in de folder.
 • Op 14 mei (World Fairtrade Day) had de Stichting Fairtrade Hellendoorn een evenement georganiseerd in het centrum van Nijverdal. Om dit evenement te ondersteunen werd door de majorettes van de KSW een mooie show gepresenteerd.
 • De Slagwerkgroep van Muziekvereniging KSW heeft op Het Henry Dunantplein op ludieke wijze promotie gemaakt voor de Dag van de Duurzaamheid. (De Dag van de Duurzaamheid was 10 oktober 2016).
 • Vanaf januari 2017 is het zover. Dan krijgen inwoners in de gemeente Hellendoorn thuis een container met een oranje deksel om de verpakkingen van plastic-, metalen en drankkartons in te zamelen. De gemeente Hellendoorn wil afval beter hergebruiken, want afval zoals plastic, metalen en drankkartons (PMD), maar ook gft, papier, glas en textiel kunnen dienen als grondstoffen voor nieuwe producten. Zowel op onze website als door opgehangen posters in ons verenigingsgebouw attenderen wij onze leden en bezoekers hierop.

Ook de muziekvereniging KSW verleend zijn medewerking aan de ‘Duurzame Energievisie Hellendoorn’.

Plannen 2017
Voor het komende jaar, 2017, heeft de muziekvereniging KSW de volgende speerpunten ten aanzien van duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen. Helaas beschikt de KSW niet over een eigen pand, op dat vlak is door ons dan ook niets in te brengen. Dus zoeken wij het in andere randvoorwaarden.

 • De handtekening van de bestuurders van de vereniging, welke gebruikt worden bij het verzenden van E-mails, zal worden uitgebreid met het logo van de PMD container en Fairtrade.
 • Wij zullen ons verder in zetten voor de duurzame energievisie Hellendoorn.
 • Wij gebruiken momenteel UTZ Certified koffie en gaan dit uitbreiden met Fairtrade suiker, Fairtrade thee en Fairtrade koffiepads.
 • 13 Mei 2017 is het World Fartrade day. Er zal een verzoek uit gaan bij de geledingen van de muziekvereniging KSW om op die dag acte de présence te geven.
 • In de jaarplanning is mee genomen dat de slagwerkgroep rond 10 oktober op ludieke wijze de dag van de Duurzaamheid aankondigt. Dit jaar zouden we daar ook de oranjebak bij kunnen gebruiken, of alle kleuren bakken. En dan de kleinste grijze bak, omdat het restafval moet worden geminimaliseerd.
 • Er zal gekeken worden hoe de achterban te informeren over duurzame mogelijkheden voor bijvoorbeeld huizenbezitters. Eventueel met informatie omtrent subsidiemogelijkheden voor duurzame aanpassingen.
 • Er is een facebookgroep duurzaam Hellendoorn en een website duurzaam Hellendoorn. Op onze website zal hiervoor een ‘Link’ worden toegevoegd.
 • In mei brengt de vuilniswagen van de gemeente Hellendoorn een bezoekje aan basisschool De Wingerd. In die periode geeft de Slagwerkgroep van de KSW daar een workshop. Er zal overlegt worden of bij de workshop gebruik gemaakt kan worden van een aantal vuilcontainers (Groen, Blauw, Grijs en Oranje).
 • Op onze concerten zullen wij duurzaamheid promoten. Op welke wijze dit zal gebeuren zal per concert worden bekeken.
 • Mochten lopende het jaar zich ontwikkelingen voordoen of ideeën van leden naar voren komen zullen wij kijken of dit inpasbaar is.