Acties duurzaamheid 2016

Acties:

1. Promoten duurzaamheid 2 x per jaar  in Informatie Haarle ( o.a. via facebook )

2. Het logo prominent op onze website geplaatst (ook dit jaar)

3. PB helpen met zwerfvuil opruimen

4. Leden bewust maken van energiegebruik ( kort douchen etc.)

5. Zoveel mogelijk gebruik maken van buitenveld

6. Gescheiden afval inzamelen stimuleren door voorbeeld te stellen.

7. Afgeschreven ballen verkopen, opbrengst naar Villa Joep en KiKa

8. Goede doelen ondersteunen ( Villa Joep en Kika) met acties (zoals autowasdag)

9. Gebruik Sporthal zoveel mogelijk afstemmen (ook met andere verenigingen) om minder energie te verdoen.

10. Notulen, afspraken enz. digitaal vast leggen zodoende papierverbruik minimaliseren.

11. Aanschaf van uitsluitend duurzaam en eerlijke producten i.s.m. gerenommeerde bedrijven.

12. Afgeschreven kleding naar goed doel (jaarlijks)

13. Aanbieden van betaalbare sport(zowel jeugd- als volwassene-) gelegenheid.

14. Schoonhouden van sportveld en kleedkamers door leden zelf gelijk na sporten, zodat er minder energie en schoonmaakmiddel gebruikt hoeft te worden.

15. Sportkleding ruil dag (indien animo) organiseren, kinderkleding past vaak niet meer maar is wel goed.

16. Zoveel mogelijk conditie training in bos en hierdoor respect voor natuur creëren.

17. Convenant met “De Haere”, waardoor leden binnen 24 hr. bij de fysio terecht kunnen.

18. Joint forces (i.s.m. De Haere) warming up programma met als doel het voorkomen van (langdurige) blessures aan knieën, heupen en enkels.

19. Bij wedstrijden op zaterdag de kantine gesloten houden, zodat er minder vrijwilligers nodig zijn en de kantine geen energie verbruikt. Koffie wordt dan door de ouders verzorgt in de hal.

20. Bij uit wedstrijden met volle auto’s rijden (maximaal carpoolen).

21. Kleding wordt centraal gewassen zodat er volle wastrommels zijn.

Inititiatieven 2017