NKC’51 als ambassadeur van de duurzaamheid

Plannen 2016

Door het wegvallen van de oud papier-inzameling is NKC’51 vanaf 2015 ‘ambassadeur van de duurzaamheid’ binnen de gemeente Hellendoorn. In ruil hiervoor ontvangt NKC’51 een compensatie voor de inkomsten die misgelopen worden. Er werd in de afgelopen jaren al op een aantal manieren aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo staat er een inzamelingsbak voor lege inktcartridges in onze kantine en is er geen gedrukt wekelijks clubblad meer, maar een digitale nieuwsbrief met vier keer per jaar een gedrukt kwartaalblad, wat veel papier en inkt scheelt.

In 2015 zijn er bij NKC’51 twee projecten gestart waarin duurzaamheid een grote rol speelt; de verbouwing van onze accommodatie en het ABC-traject. Beide projecten liepen in 2016 nog door en vooral met betrekking tot onze accommodatie zijn er in 2016 veel duurzame en energiebesparende maatregelen genomen.

Hieronder een update van beide projecten.

Verbouwing/uitbreiding accommodatie

In 2016 is de verbouwing van onze accommodatie voltooid. Er zijn kleedkamers en extra bergruimte gebouwd en de jeu-de-boules-banen zijn uitgebreid. Hierbij is duidelijk gekeken naar duurzame mogelijkheden, besparingsadviezen uit de energiescan van ‘Groene Euro’s scoren en mogelijke subsidies die hierbij gepaard gaan. Dit is niet alleen gebeurd in het nieuwe gedeelte van de accommodatie, er zijn ook verbeterslagen gemaakt voor het hele gebouw.

De volgende energiebesparende zaken zijn dit jaar doorgevoerd:

• Nieuwe boiler voor de hele accommodatie op basis van zonne-energie
• Alle bestaande spotjes en kapotte lampen zijn vervangen door ledverlichting. Ook bij de nieuwe verlichting is waar mogelijk steeds gekozen voor led.
• Er is op het terrein een bewegingsmelder geplaatst voor de buitenverlichting
• De oude koelinstallatie is vervangen door een energiezuinige installatie.
• Oude energievretende reclamekoelkasten zijn vervangen door energiezuinigere koelvitrines
• Er zijn waterbesparende douchekoppen geplaatst

Door onze maandagmorgenploeg en onderhoudscommissie wordt onze accommodatie onderhouden en waar nodig worden zo veel mogelijk zelf onderdelen vervangen, zodat ze langer meegaan dan in eerste instantie was gepland. Ook wordt daarin gekeken nog steeds gekeken naar duurzame oplossingen. Zo is er nog de wens om nog meer bewegingssensoren te plaatsen, bijvoorbeeld in alle kleedkamers en toiletten.

ABC-project

In het kader van sociale en maatschappelijke duurzaamheid heeft NKC’51 meegedaan met het ABC-traject vanaf voorjaar 2015. Als Actief Betrokken Club wil NKC’51 een bijdrage leveren aan de participatiesamenleving en meer gebruik maken van ons overdag grotendeels leegstaande clubgebouw door (eenzame) ouderen de kans te geven om bij ons te komen jeu de boulen op de woensdagochtenden. Na een start met 10 ochtenden in 2015 is dit project in 2016 gecontinueerd. Tot nu toe heeft het project NKC’51 enkele nieuwe leden opgeleverd die nu deelnemen aan de reguliere jeu de boules-competitie. Daarnaast is er ook een groep van ongeveer 15 deelnemers die zoveel mogelijk bij elke inloopochtend aanwezig is en ook steeds langer blijft hangen om nog even bij te kletsen. De ochtenden worden vanaf najaar 2016, op verzoek van de enthousiaste groep deelnemers, nu zelfs elke week gehouden en nog steeds komen er regelmatig nieuwe mensen bij.

Overige activiteiten m.b.t. duurzaamheid

Tijdens de vrijwilligersavond in het voorjaar stond er onder meer een pubquiz op het programma. Een van de onderwerpen daarin was duurzaamheid. De score in deze ronde viel nog wel tegen, de ongeveer 60-70 deelnemers wisten toch nog minder over duurzaamheid dan ze van tevoren hoopten.
Daarnaast hebben we via social media en onze nieuwsbrief regelmatig updates gegeven met betrekking tot duurzaamheid en de plannen van de gemeente daarin (zoals de invoering van de PMD-containers).

Plannen voor 2017

In 2016 zijn we druk geweest met de verbouwing van de accommodatie en hebben we daardoor vooral gefocust op energiebesparende en duurzame maatregelen op dat gebied. Financieel hebben een aantal van die aspecten best wat impact gehad. We willen in 2017 meer gaan kijken naar ‘quick wins’; kleine, zichtbare dingen die we kunnen veranderen en die niet te veel geld kosten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het reduceren van de hoeveelheid plastic die in de kantine wordt gebruikt. Er is een tijd met gesponsorde kartonnen bekers gewerkt (in plaats van plastic bekers), dit werd door veel mensen als positief ervaren doordat de bekers, naast het duurzame aspect, ook minder heet worden wanneer er koffie of thee in geschonken wordt. Er wordt op dit moment gekeken of er helemaal overgestapt kan worden naar kartonnen bekers. Deze zijn wel duurder dan de plastic variant, dus er wordt ook naar een sponsor hiervoor gezocht. Daarnaast gaat de kantinecommissie ook kijken naar het overige plastic (patatbakjes, vorkjes etc.) en andere duurzame maatregelen en manieren waarop energie kan worden bespaard.

We zijn daarnaast nog steeds zoekende naar een geschikte bestaande of nieuwe activiteit om duurzaamheid nog meer te promoten en uit te dragen. We vinden het lastig om het bijvoorbeeld aan een toernooi te koppelen, er moet wel echt een link zijn (of worden gecreëerd) met duurzaamheid dan. We zijn ook erg benieuwd hoe de andere ambassadeurs dit hebben aangepakt. Wij zouden het op prijs stellen als er nog eens een bijeenkomst met de overige ambassadeurs wordt gepland om ervaringen en ‘good practices’ uit te wisselen.