NKC’51 als ambassadeur van de duurzaamheid: verantwoording 2018 en plannen 2019

Door het wegvallen van de oud papier-inzameling is NKC’51 vanaf 2015 ‘ambassadeur van de duurzaamheid’ binnen de gemeente Hellendoorn.  In ruil hiervoor ontvangt NKC’51 een compensatie voor de inkomsten die misgelopen worden.

Eerdere acties m.b.t. duurzaamheid

 • Er werd in de afgelopen jaren al op een aantal manieren aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo staat er een inzamelingsbak voor lege inktcartridges in onze kantine en is er geen gedrukt wekelijks clubblad meer, maar een digitale nieuwsbrief met vier keer per jaar een gedrukt kwartaalblad, wat veel papier en inkt scheelt.
 • In 2016 is onze accommodatie verbouwd een deel vernieuwd. Daarin zijn veel duurzame en energiebesparende maatregelen genomen, waaronder een boiler op zonne-energie, ledverlichting, bewegingsmelder voor de buitenverlichting en nieuwe koelinstallaties en koelvitrines.
 • Daarnaast zijn in onze kantine de plastic bekers vervangen door kartonnen bekers. Onze Jeugdcommissie gebruikt bij jeugdactiviteiten inmiddels herbruikbare stevige plastic bekers, zodat er op dat gebied veel minder afval ontstaat.
 • In het kader van sociale en maatschappelijke duurzaamheid heeft NKC’51 meegedaan met het ABC-traject vanaf voorjaar 2015. Als Actief Betrokken Club wil NKC’51 een bijdrage leveren aan de participatiesamenleving en meer gebruik maken van ons overdag grotendeels leegstaande clubgebouw door (eenzame) ouderen de kans te geven om bij ons te komen jeu de boulen op de woensdagochtenden. Na een start met 10 ochtenden in 2015 is dit project in 2016 gecontinueerd. Tot nu toe heeft het project NKC’51 enkele nieuwe leden opgeleverd die nu deelnemen aan de reguliere jeu de boules-competitie. Daarnaast is er ook een groep van ongeveer 15 deelnemers die zoveel mogelijk bij elke inloopochtend aanwezig is en ook steeds langer blijft hangen om nog even bij te kletsen. De ochtenden worden vanaf najaar 2016, op verzoek van de enthousiaste groep deelnemers, nu zelfs elke week gehouden en nog steeds komen er regelmatig nieuwe mensen bij.

Acties in 2018

 • Door onze maandagmorgenploeg en onderhoudscommissie wordt onze accommodatie onderhouden en waar nodig worden zo veel mogelijk zelf onderdelen vervangen, zodat ze langer meegaan dan in eerste instantie was gepland. Ook wordt daarin nog steeds gekeken naar duurzame oplossingen. Zo is er nog de wens om nog meer bewegingssensoren te plaatsen, bijvoorbeeld in alle kleedkamers en toiletten.
 • Verder kregen alle (jeugd)trainers voorheen mappen met geprinte documenten als beleidsplannen, ideeën voor trainingsvormen etc. Inmiddels worden deze documenten alleen nog digitaal verstuurd en bieden we licenties voor bepaalde apps aan waarop ideeën voor trainingsvormen en -opbouw staan. We kijken nu hoe dit bevalt. Wellicht willen we op termijn nog tablets aanschaffen om trainers goed te faciliteren.
 • Ook heeft NKC’51 actief meegedaan in de bijeenkomsten vanuit het platform. Maar daarbij hebben we ook meerdere malen aangegeven dat we graag meer tips en handvaten van de gemeente en het platform zouden willen ontvangen en ook feedback op onze plannen en activiteiten. Dit hebben we vorig jaar ook al in ons plan genoemd, maar het gebeurt tot nu toe weinig tot niet en dat vinden we toch wel erg jammer. Wij worden geacht plannen en verantwoording aan te leveren, maar tips, richtlijnen en feedback ontbreken. Ook kunnen er vanuit de gemeente wellicht links of mogelijkheden tot samenwerking tussen de verschillende ambassadeurs worden gesignaleerd.

Plannen voor 2019

 • NKC’51 heeft de wens om in 2019 een beachveld aan te leggen bij onze accommodatie. Voor de aanleg van het veld en bijbehorende materialen en opslaglocaties zal zo veel mogelijk gekeken worden naar duurzame opties.
 • Doordat we in de afgelopen jaren in onze accommodatie al veel hebben ‘verduurzaamd’, vinden we het lastig om nog nieuwe concrete plannen hiervoor te maken. Wel is er nog een stukje ‘opvoeden’ van onze leden nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld met betrekking tot het scheiden van afval. Dit doen we al door het delen van nieuwsbrieven, maar we willen (bij een al geplande update) ook op onze website voor meer aandacht en zichtbaarheid voor duurzaamheid zorgen.
 • Op het gebied van sociale en maatschappelijke duurzaamheid blijven we actief. Zo is onze accommodatie vanaf voorjaar 2019 geheel rookvrij en is onze kantinecommissie bezig met het thema ‘de gezonde kantine’. Tot nu toe werden er vooral ongezonde dingen aangeboden (frituursnacks, candybars, snoep) en dat blijven we ook doen, maar daarnaast gaan we ook meer gezonde alternatieven als fruit, sapjes en belegde broodjes aanbieden.
 • Verder kwamen we vanuit een van de duurzaamheidsoverleggen op het idee om op het moment dat er bedankjes/attenties worden uitgereikt aan vrijwilligers, scheidsrechters of jubilarissen, om dan zaken als bossen bloemen te vervangen door een fairtrade-pakketje. We hebben dit al enkele keren uitgeprobeerd en zijn dit op dit moment aan het onderzoeken of we dit standaard willen gaan gebruiken.
 • Tot slot kijken we ook of we kunnen aansluiten bij de activiteiten die vanuit het platform worden georganiseerd rondom bijvoorbeeld de Dag/Week van de Duurzaamheid en Earth Hour. Het lastige voor ons is dat deze zaken vaak op zaterdag of donderdagavond zijn, waardoor het samenvalt met wedstrijden en trainingen van onze teams. Hierin zoeken we naar mogelijkheden, maar tips zijn altijd welkom.