Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn

Duurzaamheidsverslag Hellendoornse Harmonie 2016

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Duurzaamheidsinitiatieven 2016
3. Planning 2017

1. Inleiding


In 2014 is door gemeente Hellendoorn besloten om het inzamelen van oud papier in eigen hand te gaan nemen in plaats van inzameling door diverse verenigingen. Als gevolg hiervan is er een compensatie vastgesteld voor deze verenigingen. De hoogte van deze compensatie is bepaald aan de hand van de uitbetaalde vergoeding voor inzamelen van oud papier in het jaar 2013. Als tegenprestatie is afgesproken dat de verenigingen actief worden als duurzaamheidsambassadeur. Dit houdt in dat er van de verenigingen verwacht worden dat ze duurzaamheid gaan promoten binnen en buiten de vereniging, en dat ze maatregelen nemen om de vereniging te verduurzamen.

2. Duurzaamheids initiatieven 2016

 • In het kalenderjaar 2016 zijn er vanuit de Hellendoornse Harmonie de volgende initiatieven op het gebied van de duurzaamheid geweest.
  Analyse energieverbruik verenigingsgebouw
 • Aanbrengen LED verlichting kelders verenigingsgebouw
 • Aanbrengen LED verlichting in hoofdrepetitieruimte
 • Aanbrengen LED buitenlamp
 • Inventarisatie en vervanging koelkasten
 • Aandacht houden op gebied van afvalscheiding
 • Opzetten en ingebruik name website en facebook account www.duurzaamhellendoorn.nl
 • Deelname in onderzoek “duurzame energievisie gemeente Hellendoorn”

  Analyse energieverbruik verenigingsgebouw
  Elektriciteit:
  In 2015 zijn de (stroom)verbruikers in het verenigingsgebouw “De Tente” te Hellendoorn in kaart gebracht voor wat betreft aard, type en gebruik. Dit onderzoek heeft een aantal dingen aan het licht gebracht:
 • Op een aantal plaatsen brand langdurig licht (noodzakelijk vanwege de bouw van het gebouw en veiligheid). Hier LED verlichting toepassen.
 • De koelkasten zijn sterk verouderd en verbruiken veel stroom -> vervangen.
  Na een aantal investeringen was het mogelijk om het stroomverbruik terug te dringen. De vervangen apparaten en verlichting worden elders in dit verslag toegelicht. Om het resultaat van de investeringen te bekijken zijn de verbruikscijfers van 2015 en 2016 naast elkaar gelegd:
 • Jaarverbruik 2015: 7600 kWh
 • Jaarverbruik 2016: 5800 kWh
  Hieruit blijkt een reductie van ruim 23% op het totale stroomverbruik! Omdat er een aantal zaken in de loop van 2016 vervangen zijn is de verwachting dat het stroomverbruik over 2017 nog lager zal zijn.

Aanbrengen LED verlichting kelders verenigingsgebouw.
De kelder van de Tente is naast opslagplaats tevens de toegang van het gebouw. Iedereen die het gebouw in- of uitgaat loopt via de entree in de kelder. In de kelder is geen daglicht, dus alles moet kunstmatig verlicht worden. Dit gedeelte (entree en garderobe) wordt verlicht middels 6 TL buizen. Daarnaast is er een slagwerkinstructieruimte in de kelder die veelvuldig gebruikt wordt. Deze ruimte wordt verlicht met 4 TL buizen. In mei 2016 zijn deze 10 TL buizen van 36 watt vervangen door 8 LED TL buizen van 18 watt per stuk (6 tbv de toegang, 2 in de slagwerkkelder).

Aanbrengen LED verlichting in hoofdrepetitieruimte
De grote repetitieruimte (de koepel) wordt verlicht door TL verlichting. Deze bestaat uit 19 TL buizen van 36 watt per stuk. Deze verlichting brandt gemiddeld ca 6 uur per dag/5 dagen per week. In oktober 2016 zijn deze 19 buizen vervangen door LED TL buizen, 11 stuks van 18 watt per stuk. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd per branduur van ca 500 watt.

Aanbrengen LED buitenlamp
De halogeen buitenlamp (150 watt) met bewegingssensor is defect geraakt in 2016 en deze is vervangen door een LED exemplaar (23 watt). Daarnaast is de zichthoek zodanig aangepast dat de lamp alleen reageert op personen die nabij de ingangstrap bewegen, en de inschakeltijd is verkort.

Vervanging koelkasten
Tijdens de inventarisatie van de stroomverbruikers bleek dat de aanwezige koelkasten enorm grote stroomverbruikers waren. Dit kwam met name aan het licht door het meten van het stroomverbruik met een meter gedurende een week. De twee aanwezige koelkasten waren samen goed voor een jaarlijks stroomverbruik van ca 2800 kWh. De koelkast in de bar is medio 2016 vervangen, de koelkast in de kelder wordt begin 2017 vervangen door een kleiner exemplaar, wat ook in de bar gemonteerd wordt.

Opzetten en ingebruik name website en facebook account
Tijdens de diverste bijeenkomsten van de duurzaamheidsambassadeurs van de gemeente Hellendoorn in het gemeentehuis is er gesproken over het eventuele opzetten van een social wall. Na een aantal onderzoeken en vervolg besprekingen in 2015 is beloten om een website te bouwen, waarop alle uitingen van verenigingen op het gebied van duurzaamheid vermeld gaan worden. Deze site moet gevuld worden vanuit de verenigingen. Verenigingen kunnen ook zo met elkaar in contact gaan komen. Het moet een combinatie worden van facebook en website, omdat de doelgroepen van de verenigingen nogal uit elkaar liggen. De facebook account Duurzaam Hellendoorn was reeds door ons geclaimd. De domeinnaam
www.duurzaamhellendoorn.nl was door een ander geclaimd, maar deze is door bemiddeling van de gemeente/Erik Nieuwenhuis verkregen. In april 2016 hebben we inloggegevens ontvangen, en is e.e.a. gebouwd. Vanuit onze vereniging is met name onze website beheerder Marco Blom, in overleg met de gemeente hiermee aan het bouwen geslagen.


Voor wat betreft de website waren dit in 2016 (oa) de volgende werkzaamheden:

 • Ontwikkeling website
 • Opmaak van de afbeeldingen
 • Teksten schrijven
 • Installeren van site
 • Afhandeling van mail/inkomende berichten
 • etc

Om de facebook account op te stellen zijn hiervoor de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Opstellen SEO voor Google (tbv vindbaarheid)
 • Beveiliging instellen
 • Google maps plaatsen
 • Contacformulier aanmaken
 • etc


Op 15 september is er een voortgangsbijeenkomst geweest in ons verenigingsgebouw “De Tente” te Hellendoorn. Hierbij aanwezig waren namens Gemeente Hellendoorn: Markjan Smit, Gerard Oonk en Marjolein Benistant. Namens de Hellendoornse Harmonie waren aanwezig Marco Blom en Jeroen Tijhuis. In deze bijeenkomst is de status van de website en FB account doorgenomen. Planning is ook om de beide media in te zetten voor duurzaamheidsuitingen vanuit gemeente Hellendoorn. Contacten zullen voornamelijk verlopen tussen Marjolein Benistant en Marco Blom.
Deelname in onderzoek “duurzame energievisie gemeente Hellendoorn”
Op 19 oktober 2016 hebben wij een uitnodiging gehad van Remko Kuiper om een interview te doen in het kader van de door de gemeente Hellendoorn op te stellen duurzame energievisie van de gemeente Hellendoorn. Op 26 oktober heeft dit interview plaats gevonden in de muziektente te Hellendoorn. De resultaten/duurzame energievisie van gemeente Hellendoorn zal in de loop van 2017 worden gepresenteerd.

3. Planning 2017

Voor 2017 staan er bij de Hellendoornse Harmonie de vooralsnog de volgende duurzaamheidsinspanningen op de planning:

 • Aandacht blijven geven aan afvalscheiding (oa oud papier)
 • Verder uitbouwen en onderhouden website en facebook account
 • Verder onderzoek naar installatie van zonnepanelen
 • Analyse gasverbruik, verwarming verenigingsgebouw
 • Plaatsing voorzetramen voor de grote ramen (isolatie), met behoud van karakteristiek aangezicht gebouw “De Tente
 • Deelname Earth Hour 2017


Gedurende het jaar zal deze planning geconcretiseerd en uitgebreid worden.