Plannen 2019


Met betrekking tot de voorgenomen activiteiten voor 2019 hebben wij de volgende 4 hoofd items:
Fairtrade, Energie, Afval en Leefomgeving.


Fairtrade:


Bij Advendo zijn wij trots dat wij in het bezit zijn van het fairtrade certificaat. Naast het schenken van
fairtrade koffie en thee willen wij ook andere fairtrade producten onder de aandacht brengen bij de
leden en achterban. Tevens wordt steeds meer bij concerten en andere gelegenheden een fairtrade
presentje gegeven in plaats van een bos bloemen.
Voor de dag van de fairtrade in 2019 wordt samenwerking gezocht met de fairtrade groep gemeente
Hellendoorn om te overleggen welke bijdrage Advendo kan leveren.


Energie:


Binnen een groot deel van het Advendohuis zijn alle lampen al vervangen door LED lampen.
Voor dit jaar staat de vervanging van de TL armaturen in de koof van de grote zaal op de planning
voor LED strips.


Een van de grote energievreters is de horeca drankkoelkast, voor dit jaar wordt uitgezocht wat de
beste oplossing hiervoor is om deze te vervangen of om op een andere manier te gebruiken.


15 februari 2019 is het Warme truien dag. Elk jaar weer gaat Nederland energieverspilling te lijf: door
de verwarming lager te zetten en energiebesparingssuccessen te delen. Gedurende deze week wordt
tijdens de repetities van Advendo de thermostaat een graad lager gezet en hier aandacht aan
besteed.


10 oktober vindt de elfde editie van de dag van de duurzaamheid plaats. In de gemeente
Hellendoorn staat duurzaamheid prominent op de agenda. Daarom organiseert de gemeente in
samenwerking met het Platform Duurzaam Hellendoorn rond deze dag een Week van de
Duurzaamheid met tal van activiteiten. Advendo ondersteunt deze activiteit en zal daar tevens
medewerking aan verlenen.
Dit jaar wordt op 26 oktober voor de 15e keer de nacht van de nacht georganiseerd door IVN,
Sterrenwacht en Staatsbosbeheer. Deze actie willen wij onder de aandacht brengen en zo mogelijk
een muzikale bijdrage leveren.

Afval:


Afval scheiden wordt steeds belangrijker. De oranje container is al behoorlijk ingeburgerd, maar
aandacht welke producten in deze PMD bak kunnen is belangrijk. Wij willen hier gedurende het jaar
aandacht aan geven, maar ook om de overige afval goed te scheiden en uiteindelijk zo weinig
mogelijk restafval over te houden.


In het Advendohuis is een inzamelpunt geïnstalleerd voor lege cartridges. Leden en gebruikers van
het Advendohuis kunnen hun lege cartridges hier inleveren. Zo draagt een ieder bij aan een beter en
duurzamer milieu.


Leefomgeving:


Hellendoorn Waterbewust.
Onder deze titel wordt in onze gemeente aandacht gevraagd voor de extremer wordende patronen
van neerslag en droogte. Er zullen vaker momenten ontstaan waarin er meer neerslag komt dan de
riolen kunnen afvoeren, met wateroverlast als gevolg. Er zullen ook periodes van droogte ontstaan,
waarin beschikbaarheid van voldoende water schaars is.


Burgers kunnen hiervoor zelf maatregelen nemen. Zo kan het snel afvoeren van hemelwater via het
riool worden beperkt door toepassing van waterdoorlatende paden en opritten. En het loskoppelen
van de afvoer van het schoon dakwater van het riool naar eigen bodeminfiltratie of beter nog eigen
wateropvang als buffer voor drogere tijden zijn maatregelen die bij heel veel woningen toepasbaar
zijn. Wanneer verhardingen in tuinen worden vervangen door groen.
Advendo wil dit ondersteunen en verder uitwerken.


Bovengenoemde items worden tevens ondersteund door Facebook, de nieuwbrief, bij activiteiten en
presentaties bij concerten