Een schooljaar vol duurzaamheid

Plannen 2016

In het kader van ons ambassadeurschap wordt het afval sinds het schooljaar 2015-2016 door ons en onze leerlingen gescheiden. We kwamen er al snel achter dat het scheiden van afval een grote discipline en organisatie vergt van een ieder.

Ook constateerden we dat het scheiden van het afval een ander probleem met zich meebrengt nl. de beschikbare verzamelcontainers kunnen de hoeveelheid gescheiden afval niet aan. Het PMD-afval is te volumineus en de hoeveelheid afval past niet in de beschikbaar gestelde (te kleine) container. Dit leverde vooral frustratie op en een onnodig praktisch probleem. Het PMD afval werd niet opgehaald door de gemeente en moest dus zelf worden weggebracht naar een inzamelpunt. Elke week werd het afval door leerkrachten naar het verzamelpunt gebracht bij bijv. de Emté. We kunnen concluderen dat dit niet bijdraagt aan een positief beeld omtrent het afval scheiden.

Na herhaaldelijk contact met de gemeente hierover en een verzoek namens de Marijkeschool i.s.m. CSG Reggesteyn om een inzamelpunt te creëren voor PMD-afval in de buurt van de Marijkeschool hoorden we dat met ingang van 2017 PMD-afval huis aan huis wordt opgehaald. Reikhalzend werd er naar deze container uitgekeken, zodat het PMD-afval fatsoenlijk kon worden opgehaald. Helaas moeten we constateren dat het voor de gemeente nogal lastig is om onderscheid te maken tussen een school met 220 leerlingen en een normaal huishouden. Één normale huiscontainer voor het inzamelen van PMD-afval voor een school is niet te doen. Op dit moment zijn er nog gesprekken gaande om hier een passende en praktische oplossing voor te vinden.

We hebben in het kader van ons ambassadeurschap ook ingestemd met het Fairtrade project van de gemeente Hellendoorn. Er zou op school voorlichting worden gegeven en er zou geflyerd worden om het belang van het gebruik van fairtrade producten onder de aandacht te brengen. We hebben wel flyers ontvangen, maar er zijn verder geen voorlichtingen gegeven.

De plannen voor 2017

  • Onderzoek doen naar de mogelijkheden om afval te reduceren (afvalvrije school);
  • Doorgaan met het afvalscheiden op de huidige manier;
  • Praktische oplossing vinden voor de te kleine PMD container;
  • Onderzoek doen naar de mogelijkheden om de buurt rondom school schoon te maken in samenwerking met de buurtbewoners/ ouders. Informatie hierover is van harte welkom.