“Het kan als je het wilt!”


Dinsdagmiddag 8 oktober bracht Marjan Minnesma, directeur van Urgenda een inspirerend bezoek aan scholengemeenschap Reggesteyn.


Circa 90 leerlingen uit 4, 5, 6 VWO en 5 HAVO hadden het rapport van Urgenda onder die titel, bestudeerd en kritische vragen voorbereid. Dit in het kader van hun lesprogramma voor
Natuurkunde en Nederlands. Urgenda geeft in het rapport aan dat 100 % duurzame energie in 2030 nog steeds mogelijk is, maar dan dient wel alles op alles gezet te worden en dienen we 5 x anders te gaan leven op het terrein van wonen, vervoer, eten, produceren en energie opwekken.


Na een presentatie van Marjan Minnesma, waarin al een deel van de vragen werd beantwoord, volgde in rap tempo de ene vraag na de andere, die even rap werden beantwoord.
Vragen over hoe de thema’s 5x anders bereikt konden worden, hoe mensen overtuigd konden worden enz. Marjan Minnesma was onder de indruk van de grondigheid waarmee de leerlingen het
rapport hadden bestudeerd en de vragen die er werden gesteld. Het bezoek was dan ook inspirerend zowel voor de leerlingen als aanwezige leraren en leden van het Platform als voor haarzelf.


Voorafgaand aan het gesprek met de leerlingen was er een lunch met een 3-tal vertegenwoordigers van het college van B&W, een aantal raadsleden van verschillende politieke partijen, leden van
Duurzaam (t)Huis Twente, leden van het Platform, de locatiedirecteur, een aantal leraren en een aantal leden van de debatclub van Reggesteyn. Ook daar kwamen diverse vraagstukken rond de verduurzaming van onze samenleving aan de orde, onder andere de manier waarop de doelstellingen bereikt kunnen worden: niet van bovenaf, maar van onderaf. Tegelijkertijd was er aandacht voor de urgentie van het probleem en de noodzaak tot verandering. En was er bijvoorbeeld discussie over de vraag waarom het vliegverkeer buiten de doelstellingen was gehouden en of en zo ja hoe dit teruggedrongen zou kunnen worden.


Marjan Minnesma benadrukte in het gesprek dat er voor alle onderdelen van de samenleving een oplossing was om in 2030 de doelstellingen te bereiken. In haar talloze gesprekken met grote
industrieën als Tata Steel en Hoogovens is gebleken dat er oplossingen zijn. Deze worden alleen nog niet toegepast omdat het dan de producten 10 % duurder maakt. De enige uitzondering vormt
het vliegverkeer. Vooralsnog is hier de enige mogelijkheid dat bij het vliegverkeer alle kosten worden meegenomen (de vervuiler betaalt) en dat daarmee bijvoorbeeld de korte vluchten binnen
Europa worden vervangen door trein en auto.

Dinsdagmiddag 2 september 2019 werd Marten Westra tijdens een vergadering verrast met het Reizende Duurzame Compliment van Hellendoorn.

Wim Feddes, penningmeester IVN Hellendoorn-Nijverdal overhandigde het kunstwerk.
Marten was in de veronderstelling dat hij in het Bezoekerscentrum aanwezig was voor een vergadering over de Heideslak waar hij als vrijwilliger voor werkzaam is.
Maar in overleg met het bestuur van het Platform Duurzaam Hellendoorn had Wim Feddes dit moment uitgekozen om het Duurzame Compliment te overhandigen. Dit omdat een eerder gepland
moment niet door kon gaan. Bij de overhandiging waren ook zijn vrouw en zoon aanwezig, die door Wim Feddes in het complot waren betrokken.


IVN Hellendoorn-Nijverdal ontving het Duurzame Compliment eerder van de Jan Barbierschool.
Het bestuur van IVN was het vrij snel eens dat Marten Westra dit compliment ten volle verdiend.
Met name voor zijn werkzaamheden als vrijwillig coördinator van twee werkgroepen die voor Landschap Overijssel werkzaamheden uitvoeren aan de Regge tussen Nijverdal en Hancate.
Marten doet dit al 10 jaar met grote inzet, bescheidenheid en zorgt voor een goede sfeer.
Hij inventariseert met de boswachter welke werkzaamheden worden uitgevoerd, regelt de vrijwilligers, het gereedschap, de koffie, de uitleg en helpt dan zelf net zo actief mee met de klus.
Op dit moment coördineert hij bijvoorbeeld de werkzaamheden voor het zichtbaar maken van Huize Eversberg op het gelijknamige landgoed, sinds een paar jaar in eigendom bij het Landschap.


De foto’s zijn gemaakt door Foto HePa.
Wim Feddes in zwart shirt, Marten Westra in geblokt overhemd.

Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn en EV’HANDS hebben afgesproken om in de komende 5 jaar samen te werken aan de verduurzaming van het festival Dauwpop, dat dit jaar zijn 25e editie beleeft.
Jan Nije Bijvank en Wilma Paalman-Vloedgraven geven aan dat de gemeente afgelopen najaar aan het Platform Duurzaam Hellendoorn om advies had gevraagd voor een wijziging betreffende het Dauwpopfestival. In de werkgroep Activiteiten en Communicatie van het Platform ontstond al snel het idee om niet alleen advies uit te brengen aan de gemeente, maar om samen met de organisatie van Dauwpop te bekijken of er een mogelijkheid zou zijn om het festival te verduurzamen. Omdat het Platform beseft dat dit niet van vandaag op morgen te realiseren is, heeft men het voorstel gedaan om hier samen 5 jaar voor uit te trekken.
De adviesaanvraag vanuit de gemeente kwam bij het Platform terecht nadat de Milieuraad, die de afgelopen 25 jaar hierover de gemeente had geadviseerd, zichzelf heeft opgeheven. Vanuit het Platform werd een afspraak gemaakt met Rob Telgenkamp van EV’HANDS om samen te bekijken wat er in de komende 5 jaar concreet zou kunnen worden gedaan op het gebied van afvalscheiding, energievoorziening, vervoer, hergebruik materialen enz. Het Platform was aangenaam verrast toen bleek dat er vanuit EV’HANDS op diverse terreinen al gewerkt wordt aan de verduurzaming en dat men graag bereid is om er de komende jaren samen de schouders onder te zetten om te kijken wat er verder nog mogelijk is. Dit past ook binnen de landelijke afspraken, die er gemaakt zijn door de organisatoren van festivals.
Een aantal mensen van het Platform zal de komende jaren aanwezig zijn bij Dauwpop om vanuit hun bril te kijken naar verdere mogelijkheden voor verduurzaming en zal daarbij ook het publiek betrekken. Dauwpop is een uniek festival voor jong en oud op een unieke plek en zowel het festival als de omgeving zijn het waard om zich daarvoor in te zetten, aldus Jan Nije Bijvank en Wilma Paalman-Vloedgraven.
Binnen EV’HANDS is Anne Eikenaar als stagiaire, onder begeleiding van Jan-Jaap Bulder bezig gegaan met het onderwerp Duurzaamheid op Dauwpop. Tijdens deze opdracht is zij erachter gekomen dat Dauwpop de voorgaande jaren, onbewust al meer aan duurzaamheid deed dan gedacht . Zo wordt al jaren het decor (wat meestal al gebruikte materialen zijn) op het festival hergebruikt, het kan maar zo zijn dat je als bezoeker tegen hetzelfde podium aankijkt, maar heeft deze een ander kleurtje gekregen. Daarnaast worden de spoeltoiletten op het terrein gespoeld met grondwater, wordt het vervuilde water opgeslagen en afgevoerd naar de waterzuivering.
Wat dit jaar nieuw is op Dauwpop, zijn de beker inleverpunten. Als bezoeker kun jij je steentje bijdragen en je gebruikte beker inleveren bij de beker inleverpunten op het terrein! Daarnaast is er backstage ook aandacht voor duurzaamheid, dit jaar zijn er backstage afvalpunten, hier wordt het afval gescheiden ingezameld en afgevoerd. Verder heeft de crew die aan het werk is op Dauwpop zijn eigen Dauwpop Dorstlesser, het gebruik van single use plastic flesjes is hierdoor niet meer van toepassing en zorgt Dauwpop ervoor dat er minder plastic wordt verspild.


bron: http://www.hartvanhellendoorn.nl

Bekijk de film van de geselecteerde foto’s voor de expositie “Licht in de Duisternis”

Meer info vindt je HIER.

 

 

 

Vrijdagmiddag 21 september 2018 ontving de Jan Barbierschool het Reizende Duurzame Compliment van Hellendoorn. Jet Mars van de werkgroep Haarle Energieneutraal ging naar Eelen en Rhaan om Ineke Akihary, leerkracht van groep 4/5/6 het kunstwerk te overhandigen.

De Jan Barbierschool ontvangt het kunstwerk voor een periode van 6-8 weken als waardering voor haar inzet op het gebied van fairtrade en afvalscheiding. De school is de 1e school in de gemeente Hellendoorn die in juli 2018 de “Wij Doen Mee” sticker kreeg van de Stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn. Ze gebruiken zelf Fairtrade producten en geven bijvoorbeeld aan externe mensen die iets doen op school een pakket van fairtrade producten van de Wereldwinkel in Nijverdal.
De Jan Barbierschool zet zich ook verder in op het gebied van duurzaamheid, ze is heel actief op het gebied van afvalscheiding en presenteert zich daarmee als “Faire en Groene School”.
Reden genoeg voor de werkgroep Haarle Energieneutraal, die het eerste Reizende Duurzame Compliment op 11 oktober 2018 in ontvangst mocht nemen van wethouder Dennis op den Dries om
de school te kiezen als volgende ontvanger van het Compliment. Op haar beurt kiest de school over 6-8 weken een nieuwe persoon, groep of organisatie uit die zij het Reizende Kunstwerk zal overhandigen.

Meer info:

De foto’s zijn gemaakt door Foto HePa.
Op de 1e foto links Jet Mars en rechts Ineke Akihary, op de 2e foto van links naar rechts: Jet Mars, Cor Kolthof, Wilma Paalman-Vloedgraven en Ineke Akihary.

duurzaam hellendoorn Duurzaam Compliment Jan Barbierschool 2

duurzaam hellendoorn Duurzaam Compliment Jan Barbierschool 1

Documentaire over klimaatverandering met Leonardo di Caprio.

Op dinsdag 30 oktober wordt, in het kader van de tweede fairtrade week in Nederland, in samen werking met het Duurzaamheidsplatform Hellendoorn, de film Before The Flood vertoond.
De film geeft aan hoe de klimaatveranderingen invloed hebben op onze omgeving en wat de samenleving kan doen om het uitsterven van bedreigde soorten en inheemse gemeenschappen een halt toe te roepen en om de ecosystemen te beschermen.
De documentaire volgt Leonardo DiCaprio, de vredesambassadeur voor de Verenigde Naties. Hij reist de wereld rond als getuige van de klimaatveranderingen die men niet meer kan ontkennen en roept op om actie te ondernemen.

Vertoning vindt plaats in de aula van Scholengemeenschap Reggesteyn
Noetselerbergweg 20
Aanvang 20.00 uur
Inloop van af 19.30 met koffie of thee. Er is geen pauze.

Toegang gratis

duurzaam hellendoorn logo HOR

Duurzame Opwekking van Energie staat hoog op de agenda van veel mensen.

We moeten gezamenlijk werken aan een duurzame samenleving in onze eigen gemeente en daarvoor moet er nog heel veel gebeuren. Onze coöperatie doet dit door het plaatsen van zonnepanelen op boerendaken of andere grote daken in onze gemeente.

We hadden eind mei net een goede start gemaakt met het werven van leden voor haar postcoderoosprojecten, toen er allerlei signalen kwamen uit Den Haag dat er veranderingen op komst waren. Reden om het even wat kalmer aan te gaan doen. Inmiddels is duidelijk dat we ondanks de aangekondigde wijzigingen, toch door kunnen met de projecten die we op stapel hebben staan. Net als vergelijkbare coöperaties in Hof van Twente, Rijssen en andere gemeenten, hebben we daarom besloten ons weer volop te richten op het werven van leden.

Afgelopen zaterdag waren we al weer present op de duurzaamheidsmarkt

Zaterdag 20 oktober a.s. zijn we weer in de Huiskamer van 14.00 tot 17.00 uur. Mark Paalman, secretaris/penningmeester van de coöperatie geeft aan dat de coöperatie eerst zekerheid wilde hebben over de veranderingen voor 2019 voordat men verder ging. Inmiddels weten we wat er in 2019 op stapel staat en hebben we de verzekering van de belastingdienst dat ook als de regeling gaat veranderen, we verzekerd blijven van 15 jaar lang voordeel. Deze twee dingen samen waren voor ons belangrijk om verder te kunnen gaan met onze ledenwerfcampagne. Hij vertelt dat het lidmaatschap van de coöperatie voor leden geen enkel risico met zich meebrengt. Je aanmelding als lid gaat je pas een paar tientjes kosten op het moment dat er voldoende leden zijn om een dak vol te leggen met zonnepanelen. Dus dan weet je ook zeker dat je daarna 15 jaar lang voordeel hebt van je lidmaatschap.

Klant worden via de coöperatie Hellendoorn op Rozen bij om | nieuwe energie mag, maar hoeft beslist niet.

Je kunt ook gewoon klant blijven bij je huidige leverancier. Deze moet dan wel de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling) toepassen. Inmiddels zijn ongeveer 90 % van de aansluitingen klant bij een leverancier die dat doet, sinds ook Nuon en Essent dit zijn gaan doen. Of je te zijner tijd over wilt stappen blijft altijd je eigen beslissing. Er is geen enkele verplichting. Het lidmaatschap is voor iedereen aantrekkelijk die niet zelf energie opwekt of niet voldoende opwekt voor het eigen verbruik. Je lidmaatschap kost maar een paar tientjes. Je profiteert als lid van een korting op je tarief én je werkt mee aan de verduurzaming van onze samenleving doordat we meer duurzame energie opwekken. En dat is hard nodig, in Hellendoorn gebruiken we veel en wordt er nog maar 3 % van dat verbruik duurzaam opgewekt.

Deze animatie legt het principe nog wat verder uit en men kan lid worden op onze website. Je betaalt de kleine bijdrage pas als de zonnepanelen gelegd worden.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie, neemt dan contact op via:

info@hellendoornoprozen.nl of via telefoon 0548-209005.

Meer informatie is ook te vinden op www.hellendoornoprozen.nl.

PLATFORM kijkt met een goed gevoel terug op de WEEK van de DUURZAAMHEID in de gemeente HELLENDOORN


De leden van de werkgroep Activiteiten en Communicatie van de Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn kijken met een tevreden en daarmee goed gevoel terug op de samen met de gemeente Hellendoorn georganiseerde Week van de Duurzaamheid. Voor het Platform was het de vuurdoop op dit terrein, een half jaar na de oprichting in maart 2018. En hoewel er zeker nog verbeterpunten zijn en wensen voor de komende jaren staat het basisprogramma er voor de komende jaren, hier kunnen we goed mee verder.


Op zaterdag 13 oktober werd de week afgesloten met een grote duurzaamheidsmarkt op het Henri Dunantplein. Met stralend weer informeerden in totaal 27 standhouders de bezoekers over allerlei vormen van duurzaamheid. Er was informatie over zonnepanelen, warmtepompen enz., maar ook informatie over allerlei andere aspecten rond duurzaamheid. Vergezeld van optredens van Advendo, het Christelijk Zangkoor en de KSW. Elektrisch vervoer was natuurlijk ook van de partij, zowel auto’s als aangepaste fietsen. Sociale duurzaamheid is ook om mensen zo lang mogelijk te laten fietsen, bijvoorbeeld op een aangepaste, elektrische driewieler en niet met een scootmobiel.


IVN gaf informatie over klimaatadaptatie en gaf samen met Tuincentrum Calkhoven aan hoe tuinen geschikt kunnen worden gemaakt voor het opvangen van water. Dit werd ondersteund door het Waterschap Vechtstromen met hun waterbak waarin zij het verschil tussen een versteende omgeving en een omgeving geschikt voor het opvangen van water (in tuinen, op daken enz.) demonstreerden. Ook een aantal bedrijven op het gebied van een duurzame tuininrichting waren aanwezig, evenals Duurzaam (t)huis Twente en de Rabobank met de groenhypotheek. Coöperatie Hellendoorn op Rozen gaf informatie over het plaatsen van zonnepanelen op andermans dak, als je zelf geen zonnepanelen kunt of wilt plaatsen. Je kunt profiteren zonder te investeren. Tuinvereniging De Jipkesbelt verkocht zelf verbouwde groente/fruit/producten, evenals Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal, die ook de sappan demonstreerde, waarmee je van elk fruit
puur sap kunt maken die twee jaar houdbaar blijft. De gemeente Hellendoorn had een smoothiebar in samenwerking met AH. Allerlei groente en fruit die niet meer verkocht konden worden werden hier ter plekke verwerkt tot smoothies. Houtbewerker Gerard Wennemers was er, evenals een geitenhouder. Twee imkers verkochten producten en informeerden bezoekers over de grote
waarde van bijen en andere insecten. Fairtrade was aanwezig, evenals Oans Winkeltie uit Haarle. De sfeer was gezellig en voor volgend jaar hebben zich al diverse nieuwe standhouders aangemeld.
De duurzaamheidsmarkt wordt dan gehouden op zaterdag 12 oktober.

 

Op donderdagavond was de duurzaamheidsavond in het ZINiN-theater. Behalve een onderbouwd en tegelijkertijd persoonlijk verhaal van Gerrit Hiemstra dat de bezoekers erg aansprak, waren er korte pitches van een aantal mensen en organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid. Vanuit Reggesteyn was er een verslag van het duurzaamheidsproject. Ook verzorgden Anneke Raven en Dennis op den Dries de aftrap van de duurzaamheidsprijs. Bijzonder was ook het vraaggesprek van een aantal leerlingen van Reggesteyn met Gerrit Hiemstra.
Aan het einde van de avond werd het eerste duurzame compliment van de gemeente Hellendoorn uitgereikt. Het is de bedoeling dat dit kunstwerk, gemaakt door Monique Nijmeijer uit Wierden, de komende jaren de gemeente rondreist en telkens door de ontvanger in overleg met de werkgroep Activiteiten en Communicatie weer wordt doorgegeven aan een volgende persoon, groep, bedrijf of organisatie. De houten sculptuur staat symbool voor de mens die actief aan de slag gaat en in het glaswerk zijn de symbolen van de gemeente en het Platform opgenomen.

In het symbool van het Platform zijn zowel blaadjes als een vlinder te herkennen. Zij staan symbool voor onze flora en fauna van onze aarde. De kleuren blauw en groen symboliseren het water en de natuur waarvoor we als mensheid verantwoordelijk zijn. De streepjes symboliseren het feit dat we in beweging moeten komen.

Voor het eerste compliment werden diverse mogelijkheden aangedragen door de leden van de Werkgroep Activiteiten en Communicatie, maar men was unaniem in haar standpunt dat er slechts één nominatie kon volgen, namelijk de werkgroep Haarle Energieneutraal. Wethouder Dennis op den Dries reikte met heel veel plezier het kunstwerk uit aan voorzitter Jet Mars van de werkgroep en vond het een zeer goede keus van de werkgroep van het Platform. Hieronder de motivatie van de werkgroep Activiteiten en Communicatie.
De werkgroep Activiteiten en Communicatie van het Platform (aangevuld met Wim Poortinga van de gemeente) heeft diverse mensen en organisaties als kandidaat besproken.
Uit deze mogelijkheden is uiteindelijk unaniem gekozen voor Haarle Energieneutraal als enige genomineerde. De leden van de werkgroep hebben grote waardering voor de wijze waarop in Haarle het tegengeluid tegen een initiatief voor een zonnepark gezamenlijk is omgezet in een positieve aanpak om als dorp samen de schouders eronder te zetten en van Haarle een energieneutraal dorp te maken. Men beseft dat de opgave groot is, maar men gaat de uitdaging aan om het samen te realiseren. Die inzet en houding wil de werkgroep graag belonen met het 1e Duurzame compliment. Ze hoopt dat Haarle Energieneutraal het als een aanmoediging ziet om op deze wijze verder te gaan en dat andere kernen, wijken en buurtschappen het als een stimulans ervaren om ook samen aan de slag te gaan om te komen tot een duurzame samenleving.


Op de dag van de duurzaamheid zelf (10-10) was er in de ochtend een succesvolle voorleesactie op de basisscholen. Wethouders, (oud)raadsleden, deelnemers van het Platform, Fairtrade, leerkrachten enz. lazen voor. Van de 21 scholen in onze gemeente deden er 17 mee. Ook werd er ’s middags een rondleiding gegeven door de Grotestraat. Inwoners die hieraan deelnamen waren erg onder de indruk van de grote mate van recycling en het toepassen van duurzame materialen die hierbij uitgangspunt zijn. Wilt u hierover meer weten, meer informatie is te verkrijgen in het infopunt.

duurzaam hellendoorn

Diezelfde dag werd er bij Reggesteyn gewerkt aan een project over duurzaamheid. De secties Nederlands, Aardrijkskunde en Kunst sloegen de handen ineen en het resultaat mocht er zijn. 90 leerlingen van VWO-2 bezochten in groepjes ruim 25 bedrijven, winkels, organisaties om hen vragen te stellen hoe zij met duurzaamheid bezig zijn. Ondernemers en organisaties reageerden heel positief op het bezoek en op de vragen.

 

Binnenkort evalueren gemeente en het Platform, maar nu al is duidelijk dat er volgend jaar weer een Week van de Duurzaamheid zal worden gehouden met in ieder geval een voorleesactie, een duurzaamheidsavond en een markt op zaterdag.

Belangstellenden en ondernemers die willen meewerken kunnen zich melden bij het Platform via platformduurzaamhellendoorn@mail.com.


————————————————————————————————————————–
Meer informatie is op te vragen bij Jan Nije Bijvank, tel. 06-10763388 of Wilma PaalmanVloedgraven, tel. 06-10036869, bestuursleden van de Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn,
email:
platformduurzaamhellendoorn@gmail.com.

duurzaam hellendoorn Gerrit Hiemstra

Op uitnodiging van de Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn komt meteoroloog en NOS-weerman Gerrit Hiemstra op donderdag 11 oktober naar Nijverdal.
Met steun van de gemeente Hellendoorn is het gelukt om tijdens de Week van de Duurzaamheid hem als gastspreker te laten optreden tijdens de door het Platform georganiseerde avond: “Laat je duurzaam verrassen”. Hij zal de bezoekers aan deze avond meenemen in de feiten over het veranderende klimaat en de noodzaak tot verandering.
Vanaf 19.30 uur zijn geïnteresseerden welkom in het ZINiN-theater in Nijverdal.

De toegang is gratis.

Bekijk hier het volledige persbericht van Gerrit Hiemstra

duurzaam hellendoorn Gerrit Hiemstra

Behalve de bijdrage van Gerrit Hiemstra wordt deze avond ook de aftrap gegeven van de
Duurzaamheidsprijs Hellendoorn door wethouder Dennis op den Dries, zijn er korte bijdragen van
mensen, organisaties en bedrijven die zelf bezig zijn met het verduurzamen van hun woning,
bedrijf of organisatie.
Leerlingen van Reggesteijn richten in de hal onder de trap een kleine expositie in over hun
duurzaamheidsproject en stellen vragen aan Gerrit Hiemstra.
Tot slot overhandigt wethouder Dennis op den Dries aan het eind van de avond het eerste
Duurzame Compliment van de gemeente Hellendoorn. Dit kunstwerk gaat op reis door de gemeente
en wordt elke 6-8 weken doorgegeven aan een ander persoon, bedrijf of organisatie die iets heeft
gedaan op het gebied van duurzaamheid of van plan is dat te gaan doen.
De avond is voorbereid en georganiseerd door de Werkgroep Activiteiten en Communicatie van het
Platform en die werkgroep heeft ook een keuze gemaakt wie het eerste compliment ontvangt.
Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn is in maart 2018 opgericht en is een nieuw, onafhankelijk
Platform, dat 1. de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over alle zaken rond duurzaamheid
en dat 2. mensen, individueel en groepen wil stimuleren, motiveren, ondersteunen, initiëren,
verbinden enz. om zelf of samen aan de slag te gaan met duurzaamheid.

HELLENDOORN – Op 10 oktober vindt de tiende editie van de Dag van de Duurzaamheid plaats. In de gemeente Hellendoorn staat duurzaamheid prominent op de agenda. Daarom organiseert de gemeente in samenwerking met het Platform Duurzaam Hellendoorn rond deze dag een Week van de Duurzaamheid met tal van activiteiten.

Woensdag 10 oktober lezen bestuurders en inwoners verhalen over duurzaamheid voor op basisscholen. ‘s Middags krijgen inwoners de mogelijkheid zich te laten
informeren over de duurzame herinrichting van de Grotestraat in Nijverdal. Om 14.00 uur kan iedereen zich op het Henri Dunantplein melden voor een rondgang over het project.

Donderdag 11 oktober presenteert het Platform Duurzaam Hellendoorn een duurzaamheidsshow in het ZINiN Theater. Gastspreker Gerrit Hiemstra houdt een
lezing over Klimaatverandering en Energietransitie. Het eerste duurzaamheidscompliment van de gemeente wordt uitgereikt en de duurzaamheidsprijs 2018 – 2019 wordt geïntroduceerd. Duurzame projecten presenteren zich in de theaterzaal en in de foyer wordt het duurzaamheidsproject van leerlingen van Reggesteyn geëxposeerd.

Zaterdag 13 oktober is er tussen 12.00 en 16.00 uur weer de traditionele duurzaamheidsmarkt op het Henri Dunantplein. Daar kan iedereen zich oriënteren op duurzame voeding, energie en afvalverwerking, elektrisch vervoer, klimaatadaptatie in de tuin en nog veel meer. De officiële opening vindt plaats om 12.30 uur door wethouder Dennis op den Dries waarna Slagwerkgroep Advendo en het Chr. Zangkoor Nijverdal zullen optreden.

bron: https://www.hartvannijverdal.com/nieuws/algemeen/30744/hellendoorn-organiseert-week-van-de-duurzaamheid