Marjan Minnesma bezoekt Reggesteijn

“Het kan als je het wilt!”


Dinsdagmiddag 8 oktober bracht Marjan Minnesma, directeur van Urgenda een inspirerend bezoek aan scholengemeenschap Reggesteyn.


Circa 90 leerlingen uit 4, 5, 6 VWO en 5 HAVO hadden het rapport van Urgenda onder die titel, bestudeerd en kritische vragen voorbereid. Dit in het kader van hun lesprogramma voor
Natuurkunde en Nederlands. Urgenda geeft in het rapport aan dat 100 % duurzame energie in 2030 nog steeds mogelijk is, maar dan dient wel alles op alles gezet te worden en dienen we 5 x anders te gaan leven op het terrein van wonen, vervoer, eten, produceren en energie opwekken.


Na een presentatie van Marjan Minnesma, waarin al een deel van de vragen werd beantwoord, volgde in rap tempo de ene vraag na de andere, die even rap werden beantwoord.
Vragen over hoe de thema’s 5x anders bereikt konden worden, hoe mensen overtuigd konden worden enz. Marjan Minnesma was onder de indruk van de grondigheid waarmee de leerlingen het
rapport hadden bestudeerd en de vragen die er werden gesteld. Het bezoek was dan ook inspirerend zowel voor de leerlingen als aanwezige leraren en leden van het Platform als voor haarzelf.


Voorafgaand aan het gesprek met de leerlingen was er een lunch met een 3-tal vertegenwoordigers van het college van B&W, een aantal raadsleden van verschillende politieke partijen, leden van
Duurzaam (t)Huis Twente, leden van het Platform, de locatiedirecteur, een aantal leraren en een aantal leden van de debatclub van Reggesteyn. Ook daar kwamen diverse vraagstukken rond de verduurzaming van onze samenleving aan de orde, onder andere de manier waarop de doelstellingen bereikt kunnen worden: niet van bovenaf, maar van onderaf. Tegelijkertijd was er aandacht voor de urgentie van het probleem en de noodzaak tot verandering. En was er bijvoorbeeld discussie over de vraag waarom het vliegverkeer buiten de doelstellingen was gehouden en of en zo ja hoe dit teruggedrongen zou kunnen worden.


Marjan Minnesma benadrukte in het gesprek dat er voor alle onderdelen van de samenleving een oplossing was om in 2030 de doelstellingen te bereiken. In haar talloze gesprekken met grote
industrieën als Tata Steel en Hoogovens is gebleken dat er oplossingen zijn. Deze worden alleen nog niet toegepast omdat het dan de producten 10 % duurder maakt. De enige uitzondering vormt
het vliegverkeer. Vooralsnog is hier de enige mogelijkheid dat bij het vliegverkeer alle kosten worden meegenomen (de vervuiler betaalt) en dat daarmee bijvoorbeeld de korte vluchten binnen
Europa worden vervangen door trein en auto.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest