Op zaterdag 11 juli opent het Duurzaamheidscentrum van de Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn voor het eerst de deur voor bezoekers.

In de afgelopen weken is er door een 8-tal vrijwilligers hard gewerkt aan het opknappen van het voormalige pand van Oudelaar Optiek aan de Grotestraat 164 in Nijverdal.
Jan Nije Bijvank, secretaris/penningmeester geeft aan dat de mensen van het Platform de afgelopen weken hard gewerkt hebben om zowel de buitenkant als de binnenkant een opknapbeurt te geven. Hij is trots op dat dit met een heel klein budget en de medewerking van diverse partijen tot stand is gekomen. We hadden € 1.000,– van de gemeente ontvangen voor de inrichting en we hebben er zelf nog wat aan toegevoegd, maar het is gelukt om met heel veel creativiteit en door gebruik te maken van gebruikte en opgeknapte spullen het voor elkaar te krijgen.
Wilma Paalman, vice-voorzitter vindt dit ook prima passen bij de doelstellingen van het Platform. Het gaat om duurzaamheid in brede zin en daarvoor kunnen bezoekers vanaf vandaag bij ons terecht. Natuurlijk geven we ook informatie over energie, maar het gaat ook om hergebruik van spullen (circulaire economie), om water, afval, biodiversiteit, afgedankte spullen, fairtrade en sociale duurzaamheid. Dus ook daarover geven we informatie. Voor kinderen en hun ouders verkopen we ook educatief speelgoed, bouwdozen met zonne-energie.
De voorbeelden in de etalage trokken de afgelopen weken al veel bekijks. Tot slot geeft Jan nog aan dat een belangrijk onderdeel van het centrum ook het Repair Café is.
Vanaf vandaag kunnen mensen kapotte spullen (elektrische apparaten, meubels, speelgoed) naar het centrum brengen om gerepareerd te worden. In de toekomst hopen we dat het mogelijk is om de reparaties uit te voeren als de inbrengers erbij zijn en het ook samen te doen. Maar op dit moment is dit niet mogelijk vanwege de beschikbare ruimte in relatie met de Corona-maatregelen.
Bezoekers zijn welkom in het centrum op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Wil je meehelpen of meer weten, mail dan naar platformduurzaamhellendoorn@gmail.com.

 

Op de foto van rechts naar links: Frans Brughuis (vrijwilliger), Henk Nijhof (wethouder) en Wilma Paalman (vrijwilliger).

Zaterdag 9 november jl. was er een Marktplaats “Daar krijg je energie van!”, georganiseerd door een aantal partijen (o.a. Stimulant, IM@Overijssel, provincie Overijssel, de Kracht van
Salland enz.). Naast excursies naar bijvoorbeeld het zonnepark Heeten en de kleine EAZwindmolen die in Elshof staat, was er ook een inspirerende lezing van Iwan Göbel en een aantal workshops. Tevens werd die middag de Groene Kabouter uitgereikt.
En de winnaar is ………..

Onderstaand het bericht dat de organisatie van De Groene Kabouter heeft opgesteld:
De groene kabouter is voor de vierde keer op rij uitgereikt, tijdens de Marktplaats “Daar krijg ik energie van” op 9 november in Raalte. IM@Overijssel reikt jaarlijks de groene kabouter uit aan een Overijssels initiatief dat op een aansprekende manier mensen enthousiast maakt voor duurzaamheid.

Dit jaar waren vijf initiatieven genomineerd: Duurzaamheidscentrum Deventer, Harry Olthofs updates over zijn energieneutrale huurwoning, Energievoorziening van de toekomst Notter-Zuna, WE-Energygame Hellendoorn en zwerfafvalproject Heeten Schoon. De WE-Energygame kwam als winnaar uit de bus. Naast een beeldje van de groene kabouter ontvingen ze een bedrag van € 250,= om het goede werk voort te zetten.


Als Platform zijn we natuurlijk erg blij met deze prijs en het bijbehorende geldbedrag. En met het feit dat één van onze deelnemers Harry Olthof ook was genomineerd en 3e is geworden. In het afgelopen halfjaar heeft onze werkgroep Energie het door de Hanzehogeschool Groningen ontwikkelde We Energy Game aangepast naar een versie voor de gemeente Hellendoorn. Er werd van alles omgezet en vertaald zoals het stroomverbruik, het aantal huishoudens en het gft-afval. Dit alles in overleg met de Hanzehogeschool. Inmiddels is het spel in de gemeente al een aantal keren gespeeld met begeleiding van het platform, o.a. met leerlingen van Reggesteyn. De spelers worden zich bewust van de energie opgave, de complexiteit daarvan in de eigen gemeente, de dilemma’s die de 6 verschillende rollen (mens, planeet, productie, winst, balans en regelgeving) daarbij ondervinden en dat samenwerking onmisbaar is voor het slagen van de energietransitie.

Met behulp van de gemeente Hellendoorn en Haarle Energie Neutraal zijn er inmiddels 6 bordspellen aangeschaft en aangepast en zijn er 9 mensen van het Platform beschikbaar als begeleider. Het spel kan gespeeld worden vanaf 6 personen tot en met 80 personen. Het is beschikbaar voor plaatselijke belangen, verenigingen, clubs, stichtingen, scholen enz.
Heb je belangstelling, meld je dan aan via
https://www.duurzaamhellendoorn.nl/we-energy-game/

Dinsdag 8 oktober 2019 organiseerden de gemeente Hellendoorn en het Platform Duurzaam Hellendoorn een afwisselende avond in het ZINiN Theater. Thema: ‘Duurzaamheid; wat kunnen we zelf doen?’ Hoofdgast was Ed Nijpels, die zijn ervaringen als voorzitter van de klimaattafels met het publiek deelde. Daarnaast kwamen lokale duurzame initiatieven aan bod, werden er kleine quizjes gespeeld en waren er muzikale optredens.

Bekijk de presentatie van Ed Nijpels door op onderstaande knop te klikken.

 

“Het kan als je het wilt!”


Dinsdagmiddag 8 oktober bracht Marjan Minnesma, directeur van Urgenda een inspirerend bezoek aan scholengemeenschap Reggesteyn.


Circa 90 leerlingen uit 4, 5, 6 VWO en 5 HAVO hadden het rapport van Urgenda onder die titel, bestudeerd en kritische vragen voorbereid. Dit in het kader van hun lesprogramma voor
Natuurkunde en Nederlands. Urgenda geeft in het rapport aan dat 100 % duurzame energie in 2030 nog steeds mogelijk is, maar dan dient wel alles op alles gezet te worden en dienen we 5 x anders te gaan leven op het terrein van wonen, vervoer, eten, produceren en energie opwekken.


Na een presentatie van Marjan Minnesma, waarin al een deel van de vragen werd beantwoord, volgde in rap tempo de ene vraag na de andere, die even rap werden beantwoord.
Vragen over hoe de thema’s 5x anders bereikt konden worden, hoe mensen overtuigd konden worden enz. Marjan Minnesma was onder de indruk van de grondigheid waarmee de leerlingen het
rapport hadden bestudeerd en de vragen die er werden gesteld. Het bezoek was dan ook inspirerend zowel voor de leerlingen als aanwezige leraren en leden van het Platform als voor haarzelf.


Voorafgaand aan het gesprek met de leerlingen was er een lunch met een 3-tal vertegenwoordigers van het college van B&W, een aantal raadsleden van verschillende politieke partijen, leden van
Duurzaam (t)Huis Twente, leden van het Platform, de locatiedirecteur, een aantal leraren en een aantal leden van de debatclub van Reggesteyn. Ook daar kwamen diverse vraagstukken rond de verduurzaming van onze samenleving aan de orde, onder andere de manier waarop de doelstellingen bereikt kunnen worden: niet van bovenaf, maar van onderaf. Tegelijkertijd was er aandacht voor de urgentie van het probleem en de noodzaak tot verandering. En was er bijvoorbeeld discussie over de vraag waarom het vliegverkeer buiten de doelstellingen was gehouden en of en zo ja hoe dit teruggedrongen zou kunnen worden.


Marjan Minnesma benadrukte in het gesprek dat er voor alle onderdelen van de samenleving een oplossing was om in 2030 de doelstellingen te bereiken. In haar talloze gesprekken met grote
industrieën als Tata Steel en Hoogovens is gebleken dat er oplossingen zijn. Deze worden alleen nog niet toegepast omdat het dan de producten 10 % duurder maakt. De enige uitzondering vormt
het vliegverkeer. Vooralsnog is hier de enige mogelijkheid dat bij het vliegverkeer alle kosten worden meegenomen (de vervuiler betaalt) en dat daarmee bijvoorbeeld de korte vluchten binnen
Europa worden vervangen door trein en auto.

Dinsdagmiddag 2 september 2019 werd Marten Westra tijdens een vergadering verrast met het Reizende Duurzame Compliment van Hellendoorn.

Wim Feddes, penningmeester IVN Hellendoorn-Nijverdal overhandigde het kunstwerk.
Marten was in de veronderstelling dat hij in het Bezoekerscentrum aanwezig was voor een vergadering over de Heideslak waar hij als vrijwilliger voor werkzaam is.
Maar in overleg met het bestuur van het Platform Duurzaam Hellendoorn had Wim Feddes dit moment uitgekozen om het Duurzame Compliment te overhandigen. Dit omdat een eerder gepland
moment niet door kon gaan. Bij de overhandiging waren ook zijn vrouw en zoon aanwezig, die door Wim Feddes in het complot waren betrokken.


IVN Hellendoorn-Nijverdal ontving het Duurzame Compliment eerder van de Jan Barbierschool.
Het bestuur van IVN was het vrij snel eens dat Marten Westra dit compliment ten volle verdiend.
Met name voor zijn werkzaamheden als vrijwillig coördinator van twee werkgroepen die voor Landschap Overijssel werkzaamheden uitvoeren aan de Regge tussen Nijverdal en Hancate.
Marten doet dit al 10 jaar met grote inzet, bescheidenheid en zorgt voor een goede sfeer.
Hij inventariseert met de boswachter welke werkzaamheden worden uitgevoerd, regelt de vrijwilligers, het gereedschap, de koffie, de uitleg en helpt dan zelf net zo actief mee met de klus.
Op dit moment coördineert hij bijvoorbeeld de werkzaamheden voor het zichtbaar maken van Huize Eversberg op het gelijknamige landgoed, sinds een paar jaar in eigendom bij het Landschap.


De foto’s zijn gemaakt door Foto HePa.
Wim Feddes in zwart shirt, Marten Westra in geblokt overhemd.

Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn en EV’HANDS hebben afgesproken om in de komende 5 jaar samen te werken aan de verduurzaming van het festival Dauwpop, dat dit jaar zijn 25e editie beleeft.
Jan Nije Bijvank en Wilma Paalman-Vloedgraven geven aan dat de gemeente afgelopen najaar aan het Platform Duurzaam Hellendoorn om advies had gevraagd voor een wijziging betreffende het Dauwpopfestival. In de werkgroep Activiteiten en Communicatie van het Platform ontstond al snel het idee om niet alleen advies uit te brengen aan de gemeente, maar om samen met de organisatie van Dauwpop te bekijken of er een mogelijkheid zou zijn om het festival te verduurzamen. Omdat het Platform beseft dat dit niet van vandaag op morgen te realiseren is, heeft men het voorstel gedaan om hier samen 5 jaar voor uit te trekken.
De adviesaanvraag vanuit de gemeente kwam bij het Platform terecht nadat de Milieuraad, die de afgelopen 25 jaar hierover de gemeente had geadviseerd, zichzelf heeft opgeheven. Vanuit het Platform werd een afspraak gemaakt met Rob Telgenkamp van EV’HANDS om samen te bekijken wat er in de komende 5 jaar concreet zou kunnen worden gedaan op het gebied van afvalscheiding, energievoorziening, vervoer, hergebruik materialen enz. Het Platform was aangenaam verrast toen bleek dat er vanuit EV’HANDS op diverse terreinen al gewerkt wordt aan de verduurzaming en dat men graag bereid is om er de komende jaren samen de schouders onder te zetten om te kijken wat er verder nog mogelijk is. Dit past ook binnen de landelijke afspraken, die er gemaakt zijn door de organisatoren van festivals.
Een aantal mensen van het Platform zal de komende jaren aanwezig zijn bij Dauwpop om vanuit hun bril te kijken naar verdere mogelijkheden voor verduurzaming en zal daarbij ook het publiek betrekken. Dauwpop is een uniek festival voor jong en oud op een unieke plek en zowel het festival als de omgeving zijn het waard om zich daarvoor in te zetten, aldus Jan Nije Bijvank en Wilma Paalman-Vloedgraven.
Binnen EV’HANDS is Anne Eikenaar als stagiaire, onder begeleiding van Jan-Jaap Bulder bezig gegaan met het onderwerp Duurzaamheid op Dauwpop. Tijdens deze opdracht is zij erachter gekomen dat Dauwpop de voorgaande jaren, onbewust al meer aan duurzaamheid deed dan gedacht . Zo wordt al jaren het decor (wat meestal al gebruikte materialen zijn) op het festival hergebruikt, het kan maar zo zijn dat je als bezoeker tegen hetzelfde podium aankijkt, maar heeft deze een ander kleurtje gekregen. Daarnaast worden de spoeltoiletten op het terrein gespoeld met grondwater, wordt het vervuilde water opgeslagen en afgevoerd naar de waterzuivering.
Wat dit jaar nieuw is op Dauwpop, zijn de beker inleverpunten. Als bezoeker kun jij je steentje bijdragen en je gebruikte beker inleveren bij de beker inleverpunten op het terrein! Daarnaast is er backstage ook aandacht voor duurzaamheid, dit jaar zijn er backstage afvalpunten, hier wordt het afval gescheiden ingezameld en afgevoerd. Verder heeft de crew die aan het werk is op Dauwpop zijn eigen Dauwpop Dorstlesser, het gebruik van single use plastic flesjes is hierdoor niet meer van toepassing en zorgt Dauwpop ervoor dat er minder plastic wordt verspild.


bron: http://www.hartvanhellendoorn.nl

Bekijk de film van de geselecteerde foto’s voor de expositie “Licht in de Duisternis”

Meer info vindt je HIER.

 

 

 

Vrijdagmiddag 21 september 2018 ontving de Jan Barbierschool het Reizende Duurzame Compliment van Hellendoorn. Jet Mars van de werkgroep Haarle Energieneutraal ging naar Eelen en Rhaan om Ineke Akihary, leerkracht van groep 4/5/6 het kunstwerk te overhandigen.

De Jan Barbierschool ontvangt het kunstwerk voor een periode van 6-8 weken als waardering voor haar inzet op het gebied van fairtrade en afvalscheiding. De school is de 1e school in de gemeente Hellendoorn die in juli 2018 de “Wij Doen Mee” sticker kreeg van de Stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn. Ze gebruiken zelf Fairtrade producten en geven bijvoorbeeld aan externe mensen die iets doen op school een pakket van fairtrade producten van de Wereldwinkel in Nijverdal.
De Jan Barbierschool zet zich ook verder in op het gebied van duurzaamheid, ze is heel actief op het gebied van afvalscheiding en presenteert zich daarmee als “Faire en Groene School”.
Reden genoeg voor de werkgroep Haarle Energieneutraal, die het eerste Reizende Duurzame Compliment op 11 oktober 2018 in ontvangst mocht nemen van wethouder Dennis op den Dries om
de school te kiezen als volgende ontvanger van het Compliment. Op haar beurt kiest de school over 6-8 weken een nieuwe persoon, groep of organisatie uit die zij het Reizende Kunstwerk zal overhandigen.

Meer info:

De foto’s zijn gemaakt door Foto HePa.
Op de 1e foto links Jet Mars en rechts Ineke Akihary, op de 2e foto van links naar rechts: Jet Mars, Cor Kolthof, Wilma Paalman-Vloedgraven en Ineke Akihary.

duurzaam hellendoorn Duurzaam Compliment Jan Barbierschool 2

duurzaam hellendoorn Duurzaam Compliment Jan Barbierschool 1

Documentaire over klimaatverandering met Leonardo di Caprio.

Op dinsdag 30 oktober wordt, in het kader van de tweede fairtrade week in Nederland, in samen werking met het Duurzaamheidsplatform Hellendoorn, de film Before The Flood vertoond.
De film geeft aan hoe de klimaatveranderingen invloed hebben op onze omgeving en wat de samenleving kan doen om het uitsterven van bedreigde soorten en inheemse gemeenschappen een halt toe te roepen en om de ecosystemen te beschermen.
De documentaire volgt Leonardo DiCaprio, de vredesambassadeur voor de Verenigde Naties. Hij reist de wereld rond als getuige van de klimaatveranderingen die men niet meer kan ontkennen en roept op om actie te ondernemen.

Vertoning vindt plaats in de aula van Scholengemeenschap Reggesteyn
Noetselerbergweg 20
Aanvang 20.00 uur
Inloop van af 19.30 met koffie of thee. Er is geen pauze.

Toegang gratis

duurzaam hellendoorn logo HOR

Duurzame Opwekking van Energie staat hoog op de agenda van veel mensen.

We moeten gezamenlijk werken aan een duurzame samenleving in onze eigen gemeente en daarvoor moet er nog heel veel gebeuren. Onze coöperatie doet dit door het plaatsen van zonnepanelen op boerendaken of andere grote daken in onze gemeente.

We hadden eind mei net een goede start gemaakt met het werven van leden voor haar postcoderoosprojecten, toen er allerlei signalen kwamen uit Den Haag dat er veranderingen op komst waren. Reden om het even wat kalmer aan te gaan doen. Inmiddels is duidelijk dat we ondanks de aangekondigde wijzigingen, toch door kunnen met de projecten die we op stapel hebben staan. Net als vergelijkbare coöperaties in Hof van Twente, Rijssen en andere gemeenten, hebben we daarom besloten ons weer volop te richten op het werven van leden.

Afgelopen zaterdag waren we al weer present op de duurzaamheidsmarkt

Zaterdag 20 oktober a.s. zijn we weer in de Huiskamer van 14.00 tot 17.00 uur. Mark Paalman, secretaris/penningmeester van de coöperatie geeft aan dat de coöperatie eerst zekerheid wilde hebben over de veranderingen voor 2019 voordat men verder ging. Inmiddels weten we wat er in 2019 op stapel staat en hebben we de verzekering van de belastingdienst dat ook als de regeling gaat veranderen, we verzekerd blijven van 15 jaar lang voordeel. Deze twee dingen samen waren voor ons belangrijk om verder te kunnen gaan met onze ledenwerfcampagne. Hij vertelt dat het lidmaatschap van de coöperatie voor leden geen enkel risico met zich meebrengt. Je aanmelding als lid gaat je pas een paar tientjes kosten op het moment dat er voldoende leden zijn om een dak vol te leggen met zonnepanelen. Dus dan weet je ook zeker dat je daarna 15 jaar lang voordeel hebt van je lidmaatschap.

Klant worden via de coöperatie Hellendoorn op Rozen bij om | nieuwe energie mag, maar hoeft beslist niet.

Je kunt ook gewoon klant blijven bij je huidige leverancier. Deze moet dan wel de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling) toepassen. Inmiddels zijn ongeveer 90 % van de aansluitingen klant bij een leverancier die dat doet, sinds ook Nuon en Essent dit zijn gaan doen. Of je te zijner tijd over wilt stappen blijft altijd je eigen beslissing. Er is geen enkele verplichting. Het lidmaatschap is voor iedereen aantrekkelijk die niet zelf energie opwekt of niet voldoende opwekt voor het eigen verbruik. Je lidmaatschap kost maar een paar tientjes. Je profiteert als lid van een korting op je tarief én je werkt mee aan de verduurzaming van onze samenleving doordat we meer duurzame energie opwekken. En dat is hard nodig, in Hellendoorn gebruiken we veel en wordt er nog maar 3 % van dat verbruik duurzaam opgewekt.

Deze animatie legt het principe nog wat verder uit en men kan lid worden op onze website. Je betaalt de kleine bijdrage pas als de zonnepanelen gelegd worden.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie, neemt dan contact op via:

info@hellendoornoprozen.nl of via telefoon 0548-209005.

Meer informatie is ook te vinden op www.hellendoornoprozen.nl.