De winnaars van de kleurwedstrijd over Tony Chocolonely’s fairtrade chocolade ontvingen 11 juli j.l. hun prijzen: een reep van dit merk met op de wikkel de eigen kleurplaat. De kleurplaten van de prijswinnaars hangen in de Wereldwinkel.

Willie Roskam-Kroeze, voorzitter van de Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn, reikte gistermiddag in de Wereldwinkel in Nijverdal de prijzen uit aan de zes winnaars: één winnaar in iedere leeftijdsgroep.
Tijdens de Fairtradeweek in mei j.l. organiseerden Stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn en het Centrum voor Natuur-en MilieuEducatie Hellendoorn (CNME Hellendoorn) een kleurwedstrijd voor leerlingen van de basisscholen. Tony’s Chocolonely stond centraal in de kleurwedstrijd.
“We hebben een prijsvraag georganiseerd, waarbij de kinderen een chocoladewikkel mochten inkleuren. De prijs was een èchte wikkel van hun eigen kleurplaat”, aldus Willie Roskam-Kroeze. „Er hebben behoorlijk wat kinderen aan meegedaan”. De winnaars van de groepen van de basisscholen zijn: groep 1: Eva Tijhof van de Beatrixschool; groep 3: Kalista Tempert van De Bongerd; groep 4: Duncan Horsman van de Beatrixschool; groep 5: Ninthe Scharphof van de Rietslenke; groep 7: Wout Ulkeman van de Marijkeschool en groep 8 Noëlle Pastink van de Bongerd
Het CNME Hellendoorn en de Stichting Gemeente Hellendoorn zien terug op een geslaagde actie. Ze hopen dat hiermee het belang van fairtrade, natuur/milieu en duurzaamheid bij de scholen – en via de leerlingen bij de ouders –  meer aandacht krijgt.

 

 

De ‘Oudijzergroep Haarle‘ is 12 oktober 2017 uitgeroepen tot Held van Hellendoorn. De winnaar krijgt een boom die ze zelf in de gemeente mogen planten. De boom, een rode beuk, is aangeboden door de gemeente Hellendoorn.

De leden van de ‘Oudijzergroep Haarle’ hebben gekozen voor de locatie bij de nieuwbouwwoningen aan de Marcke in Haarle.

Zaterdag 24 maart om 14.00 uur onthult wethouder Beintema, samen met mevrouw Schotman, het bordje dat bij de boom wordt geplaatst.

Na afloop is er gelegenheid voor de leden van ‘Oudijzergroep Haarle’ en belangstellenden iets te drinken in het Sportorant.

In het kader van de “week van de duurzaamheid” was de uitreiking van de Held van Hellendoorn.

De Oudijzergroep Haarle is donderdagavond 12 oktober door milieuwethouder Jelle Beintema uitgeroepen tot de nieuwe ‘Held van Hellendoorn’. Deze vorig jaar voor het eerst uitgereikte prijs is bestemd voor inwoners of initiatieven uit de gemeente op het terrein van duurzaamheid.

 

Behalve deze inzamelaars van oud ijzer waren ook Anne Piksen en Jeanette Jansen uit Hulsen voor deze prijs genomineerd. De winnaars kregen een boom, die ze zelf ergens in de gemeente mogen planten.

Kritiek
Piksen reageerde kritisch op de einduitslag van deze verkiezing, waarvoor mensen via internet een stem konden uitbrengen. Volgens hem stond het resultaat van die stemming al bij voorbaat vast en heeft een individu nauwelijks kans als hij of zij het tegen een groep van zo’n dertig personen moet opnemen, die allemaal hun eigen netwerkje hebben. „Het zou beter zijn om twee categorieën in het leven te roepen bij deze verkiezing, dus aparte prijzen voor individuen en groepen”, zegt Piksen.

De Hulsenaar vindt bovendien dat de gemeente Hellendoorn beter moet kijken naar de mate van duurzaamheid van de aanmeldingen. Piksen is zelf meerdere dagen per week in en rondom Hulsen in de weer om zwerfvuil op te ruimen en vindt dat heel iets anders dan het ophalen van oud ijzer bij boeren in Haarle, die zelf hun niet meer gebruikte spullen apart houden.

Platform
Wethouder Beintema maakte gisteravond bekend dat een Platform Duurzaamheid Hellendoorn in oprichting is, dat zich vanaf 1 januari gaat bezighouden met het bevorderen van duurzame initiatieven. Het organiseren van ’t Duurzaamheidscafé gisteravond met sprekers over water, fair trade, duurzaam bouwen en energie was de eerste activiteit van deze nieuwe werkgroep.

 

Bron: https://www.tubantia.nl/hellendoorn/oudijzergroep-haarle-held-van-hellendoorn~a138aa15/

Bert Kamp

Ruim een derde van de inhoud van de grijze containers die in onze gemeente worden geleegd, bestaat uit groente-, fruit en tuinafval (GFT). Het aandeel papier en plastic is de afgelopen jaren gedaald. Dit blijkt uit steekproeven die we hebben uitgevoerd in twee gebieden binnen de gemeente. Door gft nog beter te scheiden, kan het restfaval dus nog flink verder worden verminderd.

Twee keer per jaar, in de maanden april en oktober, onderzoekt de gemeente de inhoud van de grijze(restafval)container. Dit om inzicht te krijgen in welke mate het huishoudelijk afval in onze gemeente wordt gescheiden. Begin april heeft er weer een analyse plaatsgevonden. Hiervoor zijn uit verschillende straten ca. 40 containers op hun inhoud onderzocht.

Resultaten
Voor dat onderzoek wordt het afval uit de containers in 13 soorten gescheiden (zie grafiekje). Het grootste aandeel in het onderzochte restafval bestaat uit GFT (35-38 procent) waarvan ongeveer 40 procent tuinafval en 60 procent etensresten.

Wethouder Jelle Beintema: “Vertaald naar de hele gemeente, betekent dit dat er op jaarbasis bijna 2.500.000 kg GFT in de verbrandingsovens verdwijnt. Hier valt dus nog welflink  wat winst te boeken. Behalve dat het natuurlijk zonde is dat er zoveel eten wordt weggegooid, is het ook jammer dat groen wordt verbrand in plaats van verwerkt tot compost. Verbranden in afvalovens is duur, dus recyclen levert ook een flinke financiële besparing op.“ Samen met andere gemeentes in Twente gaat de wethouder de komende tijd manieren bedenken om afval nog beter te scheiden.

Behalve GFT zit er ook relatief veel textiel, puin en hout in het afval. Ook deze materialen kunnen nog meer apart worden ingezameld en verwerkt. Textiel kan in één van de textielcontainers en hout en puin kunnen op het afvalbrengpunt worden aangeleverd. Luiers kunnen (nog) niet gerecycled worden, dus die moeten nog in het restafval.

Papier en PMD
Papier zit er nauwelijks meer tussen het restafval. Wethouder Beintema: “Daar ben ik heel blij om, want dat was precies het doel van de blauwe container die we een paar jaar geleden hebben ingevoerd.”

Ook het aandeel plastic, metaal en drankpakken (PMD) is flink kleiner geworden, maar de aparte inzameling daarvan is nog te kort geleden ingevoerd om daar nu al conclusies over te kunnen trekken.

 

Bekijk de afvalwijzer, KLIK HIER

Duurzaam Hellendoorn sorteerproef