EV’HANDS en Platform Duurzaam Hellendoorn slaan handen ineen voor verduurzaming Dauwpop

Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn en EV’HANDS hebben afgesproken om in de komende 5 jaar samen te werken aan de verduurzaming van het festival Dauwpop, dat dit jaar zijn 25e editie beleeft.
Jan Nije Bijvank en Wilma Paalman-Vloedgraven geven aan dat de gemeente afgelopen najaar aan het Platform Duurzaam Hellendoorn om advies had gevraagd voor een wijziging betreffende het Dauwpopfestival. In de werkgroep Activiteiten en Communicatie van het Platform ontstond al snel het idee om niet alleen advies uit te brengen aan de gemeente, maar om samen met de organisatie van Dauwpop te bekijken of er een mogelijkheid zou zijn om het festival te verduurzamen. Omdat het Platform beseft dat dit niet van vandaag op morgen te realiseren is, heeft men het voorstel gedaan om hier samen 5 jaar voor uit te trekken.
De adviesaanvraag vanuit de gemeente kwam bij het Platform terecht nadat de Milieuraad, die de afgelopen 25 jaar hierover de gemeente had geadviseerd, zichzelf heeft opgeheven. Vanuit het Platform werd een afspraak gemaakt met Rob Telgenkamp van EV’HANDS om samen te bekijken wat er in de komende 5 jaar concreet zou kunnen worden gedaan op het gebied van afvalscheiding, energievoorziening, vervoer, hergebruik materialen enz. Het Platform was aangenaam verrast toen bleek dat er vanuit EV’HANDS op diverse terreinen al gewerkt wordt aan de verduurzaming en dat men graag bereid is om er de komende jaren samen de schouders onder te zetten om te kijken wat er verder nog mogelijk is. Dit past ook binnen de landelijke afspraken, die er gemaakt zijn door de organisatoren van festivals.
Een aantal mensen van het Platform zal de komende jaren aanwezig zijn bij Dauwpop om vanuit hun bril te kijken naar verdere mogelijkheden voor verduurzaming en zal daarbij ook het publiek betrekken. Dauwpop is een uniek festival voor jong en oud op een unieke plek en zowel het festival als de omgeving zijn het waard om zich daarvoor in te zetten, aldus Jan Nije Bijvank en Wilma Paalman-Vloedgraven.
Binnen EV’HANDS is Anne Eikenaar als stagiaire, onder begeleiding van Jan-Jaap Bulder bezig gegaan met het onderwerp Duurzaamheid op Dauwpop. Tijdens deze opdracht is zij erachter gekomen dat Dauwpop de voorgaande jaren, onbewust al meer aan duurzaamheid deed dan gedacht . Zo wordt al jaren het decor (wat meestal al gebruikte materialen zijn) op het festival hergebruikt, het kan maar zo zijn dat je als bezoeker tegen hetzelfde podium aankijkt, maar heeft deze een ander kleurtje gekregen. Daarnaast worden de spoeltoiletten op het terrein gespoeld met grondwater, wordt het vervuilde water opgeslagen en afgevoerd naar de waterzuivering.
Wat dit jaar nieuw is op Dauwpop, zijn de beker inleverpunten. Als bezoeker kun jij je steentje bijdragen en je gebruikte beker inleveren bij de beker inleverpunten op het terrein! Daarnaast is er backstage ook aandacht voor duurzaamheid, dit jaar zijn er backstage afvalpunten, hier wordt het afval gescheiden ingezameld en afgevoerd. Verder heeft de crew die aan het werk is op Dauwpop zijn eigen Dauwpop Dorstlesser, het gebruik van single use plastic flesjes is hierdoor niet meer van toepassing en zorgt Dauwpop ervoor dat er minder plastic wordt verspild.


bron: http://www.hartvanhellendoorn.nl
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest