Vrijdagmorgen 9 oktober werd Wielent Zonnebeld naar het Centrum gelokt voor de overhandiging van het Reizende Duurzame Compliment. Iets wat nog niet gemakkelijk te realiseren was bij een drukke ondernemer, maar met behulp van zijn vrouw is het gelukt. Dick de Vente van de Groene Kerk-commissie van de protestantse gemeente Nijverdal, de vorige ontvanger, overhandigde het kunstwerk. (op de foto vlnr: Dick de Vente van de Groene Kerk-commissie en de heer en mevrouw Zonnebeld) Foto’s HePa.

 

“Het kan als je het wilt!”


Dinsdagmiddag 8 oktober bracht Marjan Minnesma, directeur van Urgenda een inspirerend bezoek aan scholengemeenschap Reggesteyn.


Circa 90 leerlingen uit 4, 5, 6 VWO en 5 HAVO hadden het rapport van Urgenda onder die titel, bestudeerd en kritische vragen voorbereid. Dit in het kader van hun lesprogramma voor
Natuurkunde en Nederlands. Urgenda geeft in het rapport aan dat 100 % duurzame energie in 2030 nog steeds mogelijk is, maar dan dient wel alles op alles gezet te worden en dienen we 5 x anders te gaan leven op het terrein van wonen, vervoer, eten, produceren en energie opwekken.


Na een presentatie van Marjan Minnesma, waarin al een deel van de vragen werd beantwoord, volgde in rap tempo de ene vraag na de andere, die even rap werden beantwoord.
Vragen over hoe de thema’s 5x anders bereikt konden worden, hoe mensen overtuigd konden worden enz. Marjan Minnesma was onder de indruk van de grondigheid waarmee de leerlingen het
rapport hadden bestudeerd en de vragen die er werden gesteld. Het bezoek was dan ook inspirerend zowel voor de leerlingen als aanwezige leraren en leden van het Platform als voor haarzelf.


Voorafgaand aan het gesprek met de leerlingen was er een lunch met een 3-tal vertegenwoordigers van het college van B&W, een aantal raadsleden van verschillende politieke partijen, leden van
Duurzaam (t)Huis Twente, leden van het Platform, de locatiedirecteur, een aantal leraren en een aantal leden van de debatclub van Reggesteyn. Ook daar kwamen diverse vraagstukken rond de verduurzaming van onze samenleving aan de orde, onder andere de manier waarop de doelstellingen bereikt kunnen worden: niet van bovenaf, maar van onderaf. Tegelijkertijd was er aandacht voor de urgentie van het probleem en de noodzaak tot verandering. En was er bijvoorbeeld discussie over de vraag waarom het vliegverkeer buiten de doelstellingen was gehouden en of en zo ja hoe dit teruggedrongen zou kunnen worden.


Marjan Minnesma benadrukte in het gesprek dat er voor alle onderdelen van de samenleving een oplossing was om in 2030 de doelstellingen te bereiken. In haar talloze gesprekken met grote
industrieën als Tata Steel en Hoogovens is gebleken dat er oplossingen zijn. Deze worden alleen nog niet toegepast omdat het dan de producten 10 % duurder maakt. De enige uitzondering vormt
het vliegverkeer. Vooralsnog is hier de enige mogelijkheid dat bij het vliegverkeer alle kosten worden meegenomen (de vervuiler betaalt) en dat daarmee bijvoorbeeld de korte vluchten binnen
Europa worden vervangen door trein en auto.

Dinsdagmiddag 2 september 2019 werd Marten Westra tijdens een vergadering verrast met het Reizende Duurzame Compliment van Hellendoorn.

Wim Feddes, penningmeester IVN Hellendoorn-Nijverdal overhandigde het kunstwerk.
Marten was in de veronderstelling dat hij in het Bezoekerscentrum aanwezig was voor een vergadering over de Heideslak waar hij als vrijwilliger voor werkzaam is.
Maar in overleg met het bestuur van het Platform Duurzaam Hellendoorn had Wim Feddes dit moment uitgekozen om het Duurzame Compliment te overhandigen. Dit omdat een eerder gepland
moment niet door kon gaan. Bij de overhandiging waren ook zijn vrouw en zoon aanwezig, die door Wim Feddes in het complot waren betrokken.


IVN Hellendoorn-Nijverdal ontving het Duurzame Compliment eerder van de Jan Barbierschool.
Het bestuur van IVN was het vrij snel eens dat Marten Westra dit compliment ten volle verdiend.
Met name voor zijn werkzaamheden als vrijwillig coördinator van twee werkgroepen die voor Landschap Overijssel werkzaamheden uitvoeren aan de Regge tussen Nijverdal en Hancate.
Marten doet dit al 10 jaar met grote inzet, bescheidenheid en zorgt voor een goede sfeer.
Hij inventariseert met de boswachter welke werkzaamheden worden uitgevoerd, regelt de vrijwilligers, het gereedschap, de koffie, de uitleg en helpt dan zelf net zo actief mee met de klus.
Op dit moment coördineert hij bijvoorbeeld de werkzaamheden voor het zichtbaar maken van Huize Eversberg op het gelijknamige landgoed, sinds een paar jaar in eigendom bij het Landschap.


De foto’s zijn gemaakt door Foto HePa.
Wim Feddes in zwart shirt, Marten Westra in geblokt overhemd.

Voorafgaand aan de optredens tijdens Earth Hour werden de prijswinnaars van de fotowedstrijd met als thema “Licht in de Duisternis” bekend gemaakt.
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het voormalige pand van Renata Delicatessen waren veel van de fotografen aanwezig.
De jury bestaande uit Emile Willems, Lenneke Lingmont en Herro de Roest gaf aan blij verrast te zijn door de hoeveelheid ingestuurde foto’s (150) en de kwaliteit van de foto’s.
De prijzen (ingelijste foto en een duurzaam cadeau) werden uitgereikt door burgemeester Anneke Raven.
Ook het publiek kon stemmen op de 51 foto’s, die in eerste instantie door de jury waren geselecteerd foto’s voor de expositie in twee categorieën (Jong Talent en Volwassenen).
Publieksprijzen
* Jong Talent: Indy Kisteman
* Volwassenen: Wout Tjeerdsma
Juryprijzen
* Jong Talent 3e prijs: Niek Juurlink
* Volwassenen 3e prijs: Ernst van Bentem
* Jong Talent 2e prijs: Malou Hekman
* Volwassenen 2e prijs: Frits Teunissen
* Jong Talent 1e prijs: Rick Jansen
* Volwassenen 1e prijs: Peter Grobbée
Meer info, juryrapport, persbericht en presentatie: KLIK HIER

 

Woensdagavond 27 maart 2019 werd de IVN tijdens haar jaarvergadering in het Buitencentrum verrast door Ineke Akihary van de Jan Barbierschool.
Zij overhandigde het kunstwerk van het reizende Duurzame Complimant van Hellendoorn aan voorzitter Laurens Oude Voshaar van de IVN Hellendoorn-Nijverdal.

De IVN ontvangt het kunstwerk voor een periode van 6-8 weken als waardering voor haar inzet op het gebied van educatie en alle andere activiteiten. De IVN houdt zich bezig met het totale terrein van Natuur en Milieu en organiseert cursussen en activiteiten voor jong en oud. De Jan Barbierschool noemde daarbij specifiek de inzet van een groot aantal vrijwilligers in een groot
aantal werkgroepen en de Jeugdnatuurclub van de Sallandse Heuvelrug.

Persbericht duurzaam compliment

 

Achter de schermen wordt er al weer volop gewerkt aan Earth Hour.

Earth Hour is een wereldwijde actie van het Wereld Natuur Fonds, waarbij op 30 maart als symbool voor de zorg voor de toekomst van de planeet aarde, tussen 20.30 en 21.30 uur lichten over de hele wereld een uur uitgaan.

Evenals in vele andere gemeentes worden er ook in de gemeente Hellendoorn door de werkgroep “Aktiviteiten en communicatie” van het Platform Duurzaam Hellendoorn weer activiteiten georganiseerd.

  • Zo is er een fotowedstrijd voor iedereen. De winnaar wordt zaterdagavond 30 maart bekend gemaakt. Meld je HIER aan.
  • Verder kan men zaterdagavond 30 maart vanaf 20.30 uur een “Duurzaam Rondje Cultuur” maken in het centrum van Nijverdal. In leegstaande winkels worden diverse concerten en uitvoeringen gegeven. In restaurants kan men bij kaarslicht dineren.

Nadere informatie volgt!

 

Kijk ook op facebook: https://www.facebook.com/EHHdoorn/

duurzaam hellendoorn logo EH-2019

duurzaam hellendoorn Fairtrade PGH 2

Op woensdagavond 9 januari kreeg de Protestantse Gemeente Hellendoorn de ”Wij Doen Mee” sticker uitgereikt door de Werkgroep Fairtrade Gemeente Hellendoorn.

De PGH, die drie wijkgemeenten  in Hellendoorn omvat, gebruikt al geruime tijd fairtrade gecertificeerde koffie en thee in al haar vergaderingen en bijeenkomsten.

Ook wordt fairtrade suiker en koek fairtrade ingekocht en wat bijzonder is, bij de avondmaalsvieringen wordt speciale fairtrade wijn geschonken.

Ook wordt er aandacht geschonken aan de duurzaamheid, door zo mogelijk de kerken en gebouwen energie vriendelijk te maken, door isolatie en het gebruik van zonnepanelen en led verlichting.

Genoeg redenen om in aanmerking te komen voor het Fairtrade certificaat.

In de vergadering van de diaconie in de Leerkamer mochten leden van de Werkgroep Fairtrade gemeente Hellendoorn de sticker overhandigen aan de voorzitter van de diaconie, Mw. Tineke van Buren.

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat het goed mogelijk is dat de PGH te zijner tijd ook de titel Fairtrade Kerk kan krijgen.

Daarvoor moeten nog wel enkele stappen worden gezet, onder meer door het structureel uitdragen van de fairtrade/duurzaamheids gedachte en het hieraan aandachtschenken bij kerkelijke feesten en andere activiteiten.

 

Bij de foto:

Waarnemend voorzitter Gerrit van den Brink overhandigt het FT certificaat aan diaconie voorzitter Tineke van Buren en Albert Leestemaker, lid van de diaconie.

Ook waren aanwezig werkgroepleden Ine Hoogland en Addie van Sparrentak.

duurzaam hellendoorn Inrichtingsplan

Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal is bezig met de opbouw van een natuurlijke, duurzame kinderboerderij op het terrein tussen de Gamma en de Wierdensestraat.

Op een terrein van bijna 4 ha komt een theehuis met ontdekwerkplaats, een gebouw voor de dieren, schuilgelegenheden en een aantal weiden voor de dieren.

Dat is het langgerekte deel links van de Lijsterweg. De entree van de kinderboerderij komt in het verlengde van de Industrieweg, dus bij de Gamma rechtdoor.

Parkeren gebeurt op het terrein van de kinderboerderij.
Op dat deel van het terrein, dus rechts van de Lijsterweg zijn inmiddels een boomgaard, een bessengaard, een moestuin, tunnelkassen, een vlinder/bloementuin aangelegd en we zijn bezig met het aanleggen van de natuurspeelplaats. We hebben van verschillende kanten subsidies en bijdragen in natura ontvangen.

Met de bijdrage van de Rabobank kunnen we meer fruitstruiken aanplanten, notenbomen planten, het aantal tunnelkassen uitbreiden, educatieve bordjes maken enz.

Die besteden we met name aan materiaal en aan werkzaamheden die we als vrijwilligers niet kunnen of lastig kunnen uitvoeren.
De overige werkzaamheden gebeuren zoveel mogelijk door vrijwilligers en leerlingen van scholen.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op dit moment is dat nog niet voor het verzorgen van de dieren, want die komen pas in het voorjaar.
We zijn nu bezig om alle voorbereidingen te treffen om in mei bezoekers te kunnen ontvangen.

duurzaam hellendoorn Boomgaard

Vind je het leuk om in de moestuin, boomgaard of vlinder/bloementuin af en toe mee te helpen, meld je dan aan via info@kinderboerderijhellendoorn.nl of 06-11225079.
Gereedschap hebben wij, dus dat hoef je niet te hebben en als beloning deel je mee in de opbrengsten van de tuin (fruit, groente enz.).
We zoeken ook nog één of twee mensen die het leuk vinden om mee te helpen het educatieve programma (informatiebordjes enz.) te helpen ontwerpen.

Om het terrein van de kinderboerderij klaar te maken voor het ontvangen van bezoekers (gepland mei 2019) zijn er ook een aantal klusdagen voor specifieke projecten gepland:

· Op 3, 4 en 5 januari 2019 plaatsen we twee wilgentenenschuttingen,

· Op 21, 22 en 23 februari maken we het pad naar de Lijsterweg,

· Op 15 en 16 maart, tijdens NLdoet gaan we o.a. afrasteringen plaatsen, zie https://www.nldoet.nl.

Wil je meehelpen op één of meer dagen, mail of bel ons dan even.
Voor een lunch tijdens deze klusdagen wordt gezorgd, daarvoor hebben we een bijdrage gekregen van het Oranjefonds.
Wil je meehelpen op één of meer van deze klusdagen, mail of bel ons dan even: info@kinderboerderijhellendoorn.nl of 06-11225079.

duurzaam hellendoorn Logo Lidwien

duurzaam hellendoorn Gerrit Hiemstra

Op uitnodiging van de Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn komt meteoroloog en NOS-weerman Gerrit Hiemstra op donderdag 11 oktober naar Nijverdal.
Met steun van de gemeente Hellendoorn is het gelukt om tijdens de Week van de Duurzaamheid hem als gastspreker te laten optreden tijdens de door het Platform georganiseerde avond: “Laat je duurzaam verrassen”. Hij zal de bezoekers aan deze avond meenemen in de feiten over het veranderende klimaat en de noodzaak tot verandering.
Vanaf 19.30 uur zijn geïnteresseerden welkom in het ZINiN-theater in Nijverdal.

De toegang is gratis.

Bekijk hier het volledige persbericht van Gerrit Hiemstra

duurzaam hellendoorn Gerrit Hiemstra

Behalve de bijdrage van Gerrit Hiemstra wordt deze avond ook de aftrap gegeven van de
Duurzaamheidsprijs Hellendoorn door wethouder Dennis op den Dries, zijn er korte bijdragen van
mensen, organisaties en bedrijven die zelf bezig zijn met het verduurzamen van hun woning,
bedrijf of organisatie.
Leerlingen van Reggesteijn richten in de hal onder de trap een kleine expositie in over hun
duurzaamheidsproject en stellen vragen aan Gerrit Hiemstra.
Tot slot overhandigt wethouder Dennis op den Dries aan het eind van de avond het eerste
Duurzame Compliment van de gemeente Hellendoorn. Dit kunstwerk gaat op reis door de gemeente
en wordt elke 6-8 weken doorgegeven aan een ander persoon, bedrijf of organisatie die iets heeft
gedaan op het gebied van duurzaamheid of van plan is dat te gaan doen.
De avond is voorbereid en georganiseerd door de Werkgroep Activiteiten en Communicatie van het
Platform en die werkgroep heeft ook een keuze gemaakt wie het eerste compliment ontvangt.
Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn is in maart 2018 opgericht en is een nieuw, onafhankelijk
Platform, dat 1. de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over alle zaken rond duurzaamheid
en dat 2. mensen, individueel en groepen wil stimuleren, motiveren, ondersteunen, initiëren,
verbinden enz. om zelf of samen aan de slag te gaan met duurzaamheid.

De winnaars van de kleurwedstrijd over Tony Chocolonely’s fairtrade chocolade ontvingen 11 juli j.l. hun prijzen: een reep van dit merk met op de wikkel de eigen kleurplaat. De kleurplaten van de prijswinnaars hangen in de Wereldwinkel.

Willie Roskam-Kroeze, voorzitter van de Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn, reikte gistermiddag in de Wereldwinkel in Nijverdal de prijzen uit aan de zes winnaars: één winnaar in iedere leeftijdsgroep.
Tijdens de Fairtradeweek in mei j.l. organiseerden Stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn en het Centrum voor Natuur-en MilieuEducatie Hellendoorn (CNME Hellendoorn) een kleurwedstrijd voor leerlingen van de basisscholen. Tony’s Chocolonely stond centraal in de kleurwedstrijd.
“We hebben een prijsvraag georganiseerd, waarbij de kinderen een chocoladewikkel mochten inkleuren. De prijs was een èchte wikkel van hun eigen kleurplaat”, aldus Willie Roskam-Kroeze. „Er hebben behoorlijk wat kinderen aan meegedaan”. De winnaars van de groepen van de basisscholen zijn: groep 1: Eva Tijhof van de Beatrixschool; groep 3: Kalista Tempert van De Bongerd; groep 4: Duncan Horsman van de Beatrixschool; groep 5: Ninthe Scharphof van de Rietslenke; groep 7: Wout Ulkeman van de Marijkeschool en groep 8 Noëlle Pastink van de Bongerd
Het CNME Hellendoorn en de Stichting Gemeente Hellendoorn zien terug op een geslaagde actie. Ze hopen dat hiermee het belang van fairtrade, natuur/milieu en duurzaamheid bij de scholen – en via de leerlingen bij de ouders –  meer aandacht krijgt.