Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal

duurzaam hellendoorn Inrichtingsplan

Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal is bezig met de opbouw van een natuurlijke, duurzame kinderboerderij op het terrein tussen de Gamma en de Wierdensestraat. Op een terrein van bijna 4 ha komt een theehuis met ontdekwerkplaats, een gebouw voor de dieren, schuilgelegenheden en een aantal weiden voor de dieren. Dat is het langgerekte deel links van de […]

Duurzaamheid in het basisonderwijs

duurzaam hellendoorn kinderen op school

Mogelijkheden voor inzet van duurzaamheid ambassadeurs, binnen het basisonderwijs. Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie zoekt ondersteuning voor de leerkrachten bij duurzaamheidslessen. Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) is dienstverlenend aan basisscholen en levert leskisten met aanschouwelijk- en onderzoeksmateriaal. Met dit onderzoeksmateriaal gaan leerlingen aan het werk. Het materiaal van enkele leskisten blijkt in […]