duurzaam hellendoorn Inrichtingsplan

Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal is bezig met de opbouw van een natuurlijke, duurzame kinderboerderij op het terrein tussen de Gamma en de Wierdensestraat.

Op een terrein van bijna 4 ha komt een theehuis met ontdekwerkplaats, een gebouw voor de dieren, schuilgelegenheden en een aantal weiden voor de dieren.

Dat is het langgerekte deel links van de Lijsterweg. De entree van de kinderboerderij komt in het verlengde van de Industrieweg, dus bij de Gamma rechtdoor.

Parkeren gebeurt op het terrein van de kinderboerderij.
Op dat deel van het terrein, dus rechts van de Lijsterweg zijn inmiddels een boomgaard, een bessengaard, een moestuin, tunnelkassen, een vlinder/bloementuin aangelegd en we zijn bezig met het aanleggen van de natuurspeelplaats. We hebben van verschillende kanten subsidies en bijdragen in natura ontvangen.

Met de bijdrage van de Rabobank kunnen we meer fruitstruiken aanplanten, notenbomen planten, het aantal tunnelkassen uitbreiden, educatieve bordjes maken enz.

Die besteden we met name aan materiaal en aan werkzaamheden die we als vrijwilligers niet kunnen of lastig kunnen uitvoeren.
De overige werkzaamheden gebeuren zoveel mogelijk door vrijwilligers en leerlingen van scholen.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op dit moment is dat nog niet voor het verzorgen van de dieren, want die komen pas in het voorjaar.
We zijn nu bezig om alle voorbereidingen te treffen om in mei bezoekers te kunnen ontvangen.

duurzaam hellendoorn Boomgaard

Vind je het leuk om in de moestuin, boomgaard of vlinder/bloementuin af en toe mee te helpen, meld je dan aan via info@kinderboerderijhellendoorn.nl of 06-11225079.
Gereedschap hebben wij, dus dat hoef je niet te hebben en als beloning deel je mee in de opbrengsten van de tuin (fruit, groente enz.).
We zoeken ook nog één of twee mensen die het leuk vinden om mee te helpen het educatieve programma (informatiebordjes enz.) te helpen ontwerpen.

Om het terrein van de kinderboerderij klaar te maken voor het ontvangen van bezoekers (gepland mei 2019) zijn er ook een aantal klusdagen voor specifieke projecten gepland:

· Op 3, 4 en 5 januari 2019 plaatsen we twee wilgentenenschuttingen,

· Op 21, 22 en 23 februari maken we het pad naar de Lijsterweg,

· Op 15 en 16 maart, tijdens NLdoet gaan we o.a. afrasteringen plaatsen, zie https://www.nldoet.nl.

Wil je meehelpen op één of meer dagen, mail of bel ons dan even.
Voor een lunch tijdens deze klusdagen wordt gezorgd, daarvoor hebben we een bijdrage gekregen van het Oranjefonds.
Wil je meehelpen op één of meer van deze klusdagen, mail of bel ons dan even: info@kinderboerderijhellendoorn.nl of 06-11225079.

duurzaam hellendoorn Logo Lidwien

Mogelijkheden voor inzet van duurzaamheid ambassadeurs, binnen het basisonderwijs.

Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie zoekt ondersteuning voor de leerkrachten bij duurzaamheidslessen.

Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) is dienstverlenend aan basisscholen en levert leskisten met aanschouwelijk- en onderzoeksmateriaal.
Met dit onderzoeksmateriaal gaan leerlingen aan het werk.

Het materiaal van enkele leskisten blijkt in de praktijk moeilijk inzetbaar voor een leerkracht in een groep van 24 leerlingen. Dit is het geval bij de leskisten ‘Duurzaam energieverbruik’ en ‘Zwerfafval’ Het lukt de leerkracht organisatorisch niet, om alle leerlingen tegelijkertijd te begeleiden.
Daarom zoekt het CNME leerkracht-ondersteuners duurzaamheids-educatie.

De taak van de ondersteuners duurzaamheids-educatie is bij de leskisten, dat zij het (onderzoeks)materiaal introduceren. De leerlingen voeren daarna opdrachten uit, waarbij de ondersteuners kinderen adviseren, tips geven, waar nodig helpen en uitleggen.

De taak van de ondersteuners duurzaamheids-educatie bij de leskisten ‘afval en zwerfafval’ is dat zij kunnen  uitleggen waarom afval gescheiden wordt ingezameld, wat zwerfaval is en wat de gevolgen zijn. Ook hier gaan de leerlingen samen met leerkracht en duurzaamheids ambassadeurs aan de slag om met het bijgeleverde materiaal zwerfafval in de schoolomgeving op te ruimen.

Van de ondersteuners (bij voorkeur een vast tweetal) wordt verwacht dat zij
• Maximaal 7 keer per jaar een dagdeel beschikbaar zijn,
• zich verdiepen in het onderwerp,
• er iets over kunnen vertellen in de groep,
• de proefjes zelf hebben gedaan,
• samen met de leerkracht de lessen en opdrachten begeleiden,

Het CNME biedt deze duurzaamheids-ambassadeurs
• uitleg van het lesmateriaal; en de achtergronden,
• een middag waarop je zelf aan de slag gaat met de proefjes,
• tips hoe je een groep 10, 11 jarigen aanspreekt,
• terugkoppeling na de eerste lesdag en na de vierde of vijfde lesdag.

Wat levert het op?
• Kinderen maken al doende en experimenterend kennis met duurzaamheid.
• De missie ambassadeur van de duurzaamheid krijgt een waardevolle invulling.
• Subsidie die je eigen vereniging ontvangt, kan verantwoord worden.
• Je werkt mee aan innovatie, en als dit project slaagt, kunnen wij als CNME investeren in ander onderwijsmateriaal, voor energie transitie.

Is dit wat voor je vereniging, of wil je meer informatie, mail maar cnmehellendoorn@gmail.com of bel op woensdagmiddag naar 06 10420954