Duurzaamheid in het basisonderwijs

Mogelijkheden voor inzet van duurzaamheid ambassadeurs, binnen het basisonderwijs.

Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie zoekt ondersteuning voor de leerkrachten bij duurzaamheidslessen.

Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) is dienstverlenend aan basisscholen en levert leskisten met aanschouwelijk- en onderzoeksmateriaal.
Met dit onderzoeksmateriaal gaan leerlingen aan het werk.

Het materiaal van enkele leskisten blijkt in de praktijk moeilijk inzetbaar voor een leerkracht in een groep van 24 leerlingen. Dit is het geval bij de leskisten ‘Duurzaam energieverbruik’ en ‘Zwerfafval’ Het lukt de leerkracht organisatorisch niet, om alle leerlingen tegelijkertijd te begeleiden.
Daarom zoekt het CNME leerkracht-ondersteuners duurzaamheids-educatie.

De taak van de ondersteuners duurzaamheids-educatie is bij de leskisten, dat zij het (onderzoeks)materiaal introduceren. De leerlingen voeren daarna opdrachten uit, waarbij de ondersteuners kinderen adviseren, tips geven, waar nodig helpen en uitleggen.

De taak van de ondersteuners duurzaamheids-educatie bij de leskisten ‘afval en zwerfafval’ is dat zij kunnen  uitleggen waarom afval gescheiden wordt ingezameld, wat zwerfaval is en wat de gevolgen zijn. Ook hier gaan de leerlingen samen met leerkracht en duurzaamheids ambassadeurs aan de slag om met het bijgeleverde materiaal zwerfafval in de schoolomgeving op te ruimen.

Van de ondersteuners (bij voorkeur een vast tweetal) wordt verwacht dat zij
• Maximaal 7 keer per jaar een dagdeel beschikbaar zijn,
• zich verdiepen in het onderwerp,
• er iets over kunnen vertellen in de groep,
• de proefjes zelf hebben gedaan,
• samen met de leerkracht de lessen en opdrachten begeleiden,

Het CNME biedt deze duurzaamheids-ambassadeurs
• uitleg van het lesmateriaal; en de achtergronden,
• een middag waarop je zelf aan de slag gaat met de proefjes,
• tips hoe je een groep 10, 11 jarigen aanspreekt,
• terugkoppeling na de eerste lesdag en na de vierde of vijfde lesdag.

Wat levert het op?
• Kinderen maken al doende en experimenterend kennis met duurzaamheid.
• De missie ambassadeur van de duurzaamheid krijgt een waardevolle invulling.
• Subsidie die je eigen vereniging ontvangt, kan verantwoord worden.
• Je werkt mee aan innovatie, en als dit project slaagt, kunnen wij als CNME investeren in ander onderwijsmateriaal, voor energie transitie.

Is dit wat voor je vereniging, of wil je meer informatie, mail maar cnmehellendoorn@gmail.com of bel op woensdagmiddag naar 06 10420954

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest