“Ter ere van de tweehonderdste verjaardag van Multatuli presenteert Studio26 in samenwerking met Stichting Kunst in Beweging de voorstelling: `Havelaar de musical´. Het verhaal is gebaseerd op één van de bekendste boeken uit de Nederlandse literatuur: Max Havelaar, of de koffijveilingen der Nederlandsche handelsmaatschappij.

In deze voorstelling worden koloniale misstanden in Nederlands Indië op vertellende en beeldende wijze gespeeld. De voorstelling wordt ingeleid door drie vertellers die het publiek een waargebeurd verhaal willen vertellen. De drie vertellers transformeren gedurende de voorstelling naar alle personages uit het boek. We maken onder andere kennis met Batavus Droogstoppel, de Regent van Lebak, Saïdja en Adinda en natuurlijk ook met Max Havelaar zelf.

Tijdens de voorstelling zult u te maken krijgen met onderwerpen als afpersing, uitbuiting, liefde, geld en macht. Ook zult u merken dat deze onderwerpen nog erg actueel zijn.

Deze theaterproductie is een prachtig eerbeton aan één van Nederlands grootste schrijvers en is nu te zien in verschillende theaters in Nederland.

  • ZINiN start eind oktober met de kaartverkoop via de website: https://www.zinin.com.
  • Prijs 11,- euro.
  • De musical wordt opgevoerd op 11 februari 2021 is om 19:30 uur.

 

Meer info: https://www.havelaardemusical.com

 

Naast de Fair Trade voedingsartikelen is Fair Fashion een thema dat ook aandacht nodig heeft. We kopen meer kleding voor minder geld. Grote winkelketens veranderen continu hun collecties. Soms wel twaalf keer per jaar. Helaas komt die kleding vaak uit fabrieken in landen als Bangladesh, Bulgarije en Oekraïne waar mensen werken onder zeer slechte arbeidsomstandigheden.

In het voorjaar van dit jaar is een documentaire ‘genaaid’ op de TV uitgezonden over de kledingindustrie uit voornoemde landen. We konden zien hoe men omging met milieu, werkomstandigheden, kinderarbeid, beloning van de medewerkers e.d., dat was schokkend om te zien. Dit is voor ons een reden om meer aandacht te vragen hoe onze kleding wordt geproduceerd, te beginnen bij de jongeren.

Maandag 2 september a.s. krijgen ongeveer 80 leerlingen uit het vierde leerjaar van scholengemeenschap Reggesteyn een gastles over de kledingindustrie die wordt verzorgd door docenten van de Landelijke Vereniging Young & Fair. De gastlessen bestaan uit: een presentatie over de kledingindustrie, het spelen van een interactief spel, een brainstormsessie en men kan aan ‘t einde van de les vragen stellen.

Meer info over de kledingindustrie: https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/eerlijke-verdeling-welvaart-en-macht/eerlijk-winkelen

Meer info Young & Fair: https://youngandfair.nl/

Op woensdag 20 maart hebben in totaal 72 kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen De Marliaantjes, De Meander en De Wingerd uit Nijverdal en Marle gelopen voor “schoon water”.

Zes kilometer wandelen met een opvallende blauwe rugzak waarin 6 liter water zit. Om te ervaren wat leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden dagelijks moeten doen.

Met de opbrengst van de sponsorloop worden vluchtelingen in het noordoosten van Nigeria geholpen aan schoon drinkwater door de Stichting ZOA. De Nederlandse hulporganisatie die mensen ondersteunt die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp.

Wandelen voor Water is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement voor leerlingen van groep 7 en 8, gehouden in de week van wereld waterdag.

Dit jaar georganiseerd door de Stichting Faitrade Gemeente Hellendoorn en Rotary Rijssen Regge Regio. De kinderen hebben in totaal 1.800 euro bijelkaar gelopen en de hulporganisatie Aqua for all heeft er 50% (900 euro) bijgedaan waardoor de totale opbrengst 2.700 euro is!

Na afloop van de wandeltocht heeft de Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn chocolade repen van Tony’s Chocoloney uitgedeeld aan de deelnemers.

Aanwezig waren waarnemend voorzitter Gerrit van den Brink en de werkgroepleden Ine Hoogland, Vlindertje Smit en André Möhlmann

duurzaam hellendoorn Fairtrade PGH 2

Op woensdagavond 9 januari kreeg de Protestantse Gemeente Hellendoorn de ”Wij Doen Mee” sticker uitgereikt door de Werkgroep Fairtrade Gemeente Hellendoorn.

De PGH, die drie wijkgemeenten  in Hellendoorn omvat, gebruikt al geruime tijd fairtrade gecertificeerde koffie en thee in al haar vergaderingen en bijeenkomsten.

Ook wordt fairtrade suiker en koek fairtrade ingekocht en wat bijzonder is, bij de avondmaalsvieringen wordt speciale fairtrade wijn geschonken.

Ook wordt er aandacht geschonken aan de duurzaamheid, door zo mogelijk de kerken en gebouwen energie vriendelijk te maken, door isolatie en het gebruik van zonnepanelen en led verlichting.

Genoeg redenen om in aanmerking te komen voor het Fairtrade certificaat.

In de vergadering van de diaconie in de Leerkamer mochten leden van de Werkgroep Fairtrade gemeente Hellendoorn de sticker overhandigen aan de voorzitter van de diaconie, Mw. Tineke van Buren.

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat het goed mogelijk is dat de PGH te zijner tijd ook de titel Fairtrade Kerk kan krijgen.

Daarvoor moeten nog wel enkele stappen worden gezet, onder meer door het structureel uitdragen van de fairtrade/duurzaamheids gedachte en het hieraan aandachtschenken bij kerkelijke feesten en andere activiteiten.

 

Bij de foto:

Waarnemend voorzitter Gerrit van den Brink overhandigt het FT certificaat aan diaconie voorzitter Tineke van Buren en Albert Leestemaker, lid van de diaconie.

Ook waren aanwezig werkgroepleden Ine Hoogland en Addie van Sparrentak.

De winnaars van de kleurwedstrijd over Tony Chocolonely’s fairtrade chocolade ontvingen 11 juli j.l. hun prijzen: een reep van dit merk met op de wikkel de eigen kleurplaat. De kleurplaten van de prijswinnaars hangen in de Wereldwinkel.

Willie Roskam-Kroeze, voorzitter van de Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn, reikte gistermiddag in de Wereldwinkel in Nijverdal de prijzen uit aan de zes winnaars: één winnaar in iedere leeftijdsgroep.
Tijdens de Fairtradeweek in mei j.l. organiseerden Stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn en het Centrum voor Natuur-en MilieuEducatie Hellendoorn (CNME Hellendoorn) een kleurwedstrijd voor leerlingen van de basisscholen. Tony’s Chocolonely stond centraal in de kleurwedstrijd.
“We hebben een prijsvraag georganiseerd, waarbij de kinderen een chocoladewikkel mochten inkleuren. De prijs was een èchte wikkel van hun eigen kleurplaat”, aldus Willie Roskam-Kroeze. „Er hebben behoorlijk wat kinderen aan meegedaan”. De winnaars van de groepen van de basisscholen zijn: groep 1: Eva Tijhof van de Beatrixschool; groep 3: Kalista Tempert van De Bongerd; groep 4: Duncan Horsman van de Beatrixschool; groep 5: Ninthe Scharphof van de Rietslenke; groep 7: Wout Ulkeman van de Marijkeschool en groep 8 Noëlle Pastink van de Bongerd
Het CNME Hellendoorn en de Stichting Gemeente Hellendoorn zien terug op een geslaagde actie. Ze hopen dat hiermee het belang van fairtrade, natuur/milieu en duurzaamheid bij de scholen – en via de leerlingen bij de ouders –  meer aandacht krijgt.

 

 

Op 10 juli 2018 ontving de Jan Barbierschool in Eelen/Rhaan als 1e  de “Wij Doen Mee” sticker van de Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn.

De  Jan Barbierschool ontving de “Wij Doen Mee” sticker omdat ze voldoen aan een aantal criteria. De school gebruikt b.v. voldoende fairtrade producten voor eigen gebruik. Verder geeft de school aan externen die een presentatie geven een pakket van fairtrade producten van de Wereldwinkel in Nijverdal.

De Jan Barbierschool zet zich ook in op het gebied van duurzaamheid. De adjunct directeur Erna Calkhoven : “de school presenteert zich graag als ‘Faire en Groene’ school”.

De Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn feliciteert de Jan Barbierschool van harte met deze waardering en roept andere scholen op om het voorbeeld van de Jan Barbierschool te volgen.

Door fairtrade producten te gebruiken of te geven kunnen kinderen in ontwikkelingslanden onderwijs ontvangen, mensen van goede gezondheidszorg gebruik maken en boeren en ondernemers hun producten duurzaam ontwikkelen en tegen een eerlijke prijs verhandeling.

duurzaam hellendoorn Fairtrade Scouting De Reggegroep

Op 25 mei 2018 heeft Scouting De Reggegroep het certificaat Fairtrade ontvangen met een sticker van ”Wij Doen Mee”

Het certificaat werd overhandigd door dhr vd Brink, bestuurslid van werkgroep Fairtrade gemeente Hellendoorn/Nijverdal

 

Officieel moment op De Veenbrug in Daarlerveen

Het Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME) ontwikkelt een leskist over Fairtrade, letterlijk: Eerlijke Handel. Deze is bestemd voor het basisonderwijs en zal samen met de Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn worden gepromoot. Dit is gerealiseerd dankzij een door de gemeente beschikbaar gesteld budget.

Om bekendheid te geven aan de leskist en de leerkrachten kennis te laten maken met Fairtradeproducten, hebben alle basisscholen tussen 16 en 20 april een tas vol lekkers en informatiemateriaal ontvangen. Beide organisaties hopen dat dit ook het gebruik van Fairtradeproducten op de school stimuleert.
Voor de leerlingen is een kleurplaat bijgevoegd. De Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn hoopt dat de scholen deze naar behoefte kopieert en aan de kinderen (mee)geeft. De kinderen kunnen de kleurplaat tijdens de Fairtrade Week (7 – 13 mei 2018) inleveren bij de Wereldwinkel aan de Grotestraat 186.

Uit alle kleurplaten wordt per groep de mooiste gekozen. De 8 prijswinnaars krijgen bericht en ontvangen een leuke prijs.

Basisschool De Veenbrug in Daarlerveen had de eer om in aanwezigheid van wethouder Beintema een tas te ontvangen. Ook omroep HOI was daarbij aanwezig.

De leskist zal een film, instructie en bijbehorende materialen bevatten. Het doel is de kinderen bewust te maken wat ‘Eerlijke Handel’ inhoudt: Waar komen de producten vandaan? Door wie en onder welke omstandigheden worden ze geproduceerd? Wat betekent het voor kinderen als hun vader of moeder een reële prijs krijgen voor hun oogst? Dan kunnen ze naar school!

De leskist kan vanaf september 2018 bij het CNME worden geleend.

Sinds vorige week mag Dorcas  zich officieel fairtrade noemen en de “Wij doen mee” sticker van de Fairtrade Gemeente Campagne. voeren. Eerst is de “oude” voorraad opgemaakt, maar vanaf nu worden er voldoende fairtrade producten ingekocht om aan het criterium te voldoen.

Vol trots nam Riekje Elsinga (voorzitter) samen met Gert Bladder (secretaris) en Truus Hellendoorn (verantwoordelijke voor de inkoop) de raamsticker in ontvangst van de werkgroep leden.

Dorcas is naast fairtrade ook een duurzaam bedrijf, dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. Zo krijgen overtollige goederen weer een bestemming in de kringloopwinkel. De opbrengst komt ten goede aan de doelen en projecten, die Dorcas ondersteunt.

Dorcas legt zich niet neer bij armoede in Oost-Europa en Afrika. Ze werkt samen met lokale partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten in deze gebieden en laat zich hiervoor inspireren door Mattheüs 25 uit de Bijbel.

DORCAS IN HET KORT

  • Dorcas is actief op het gebied van noodhulp, wederopbouw, sociale zorg en ontwikkelingssamenwerking
  • Dorcas komt in actie voor de allerarmsten, ongeacht religie, geslacht of politieke overtuiging
  • Dorcas werkt in Oost-Europa en Afrika
  • Dorcas heeft 177 projecten in 17 landen
  • Dorcas werkt samen met plaatselijke partnerorganisaties

Dorcas wordt gesteund door duizenden actieve vrijwilligers en donateurs.
Dorcas Nijverdal telt ongeveer 110 vrijwilligers.
Dorcas is gevestigd aan de Rijssensestraat 74a, 7442 MK Nijverdal. Tel. 0548 611468

http://www.dorcaswinkelnijverdal.nl/1-home
mail: dorcaswinkel@gmail.com

Dorcas is geopend:

Dinsdag: 13.30 17.00 uur
Woensdag: 13.30 17.00 uur
Donderdag: 13.30 17.00 uur
Vrijdag 13.30 17.00 uur
Zaterdag 10.00 17.00 uur

 

 

Op 28 februari ontving de Chocolaterie ”Twente Decadente”, gevestigd op het terrein van Krönnenzommer, de raamsticker ‘Wij Doen Mee’ van de Fairtrade Gemeente Campagne.  Ze ontving deze omdat in de Chocolaterie voldoende fairtrade producten worden ingekocht (vooral uiteraard fairtrade cacao) en gebruikt. De sticker werd door bestuursleden van de werkgroep van de Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn uitgereikt.

De ”Twente Decadente Chocolaterie” is opgericht door de Stichting React Twente. Het dient meerdere doelen: re-integratie, integratie van werk, jeugd en betrokkenheid maatschappij en sociale integratie.

De chocolaterie is een leerwerkbedrijf voor werkzoekenden (Wajong, WIA, Ziektewet of Participatie) en zorg cliënten (WMO). De Chocolaterie bevindt zich op een verpleeghuisterrein in Hellendoorn, het voormalige sanatorium ”Krönnenzommer”. De chocolaterie is een meerwaarde op verschillende terreinen. Het biedt, onder begeleiding van een ervaren chocolatier en werkbegeleiders,  werkervaring aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en het geeft bewoners van het verpleeghuis de mogelijkheid om “uit” te gaan op eigen terrein en het product chocolade te beleven. Het biedt toeristen en recreanten de gelegenheid om kennis te maken met het product (interactief) en heeft een educatieve functie voor scholen, ed. Vanwege deze sociale functies voldoet de Chocolaterie ook ruimschoots aan het zesde criterium van de Fairtrade Gemeente Campagne, het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. (MVO)

De chocolaterie is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Workshops kunnen ook  op avonden geboekt worden. De entree is vrij.

Tel: 0548-820908

www.twentedecadente.nl

info@twentedecadente.nl

duurzaam hellendoorn Twente Decadente 2