Wonen zonder aardgas

Per 1 juli 2018 vervalt aansluitplicht aardgasnet voor nieuwbouw

Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Per 1 juli 2018 wordt de aansluitplicht uit de Gaswet, voor kleingebruikers, waaronder nieuwbouwwoningen, geschrapt. Nieuwbouwwijken worden dus niet meer aangesloten op een gas-transportnet. Dit geldt voor alle woningbouwlocaties, ongeacht de omvang van de ontwikkeling, dus ook voor individuele woningen.
Het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning bepaalt of de nieuwe regels gelden. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag wordt ingediend voor een omgevingsvergunning.
Aanvragen die vóór 1 juli zijn ingediend of woningen waarvoor al een omgevingsvergunning aanwezig is, kunnen nog wel met aardgas worden uitgevoerd. Voor deze laatste categorie is , in het kader van het Klimaatakkoord, een vrijwillige inkeerregeling in de maak waarbij het voor bestaande plannen mogelijk is om af te zien van een gasaansluiting.
Dus als u van plan bent om een nieuwe woning te gaan bouwen, dan is het van groot belang dat u rekening houdt met deze wetswijziging.

Alternatieven

Er zijn verschillende technieken die in combinatie met elkaar goede oplossingen bieden. Alle concepten beginnen met goed geïsoleerde woningen waar de zon vanzelf al zorgt voor een prettig woonklimaat. Vervolgens zijn toepassing van zonnecellen en laagtemperatuurverwarming vaste ingrediënten. ‘All electric’ nieuwbouwwoningen maken daarnaast gebruik van warmtepompen in combinatie met omgevingswarmte uit bodem of buitenlucht. Nieuwbouwwoningen met duurzame externe warmtelevering zijn aangesloten op een warmtenet met warmte-koudeopslag of met geothermie. De keuze voor een energieconcept wordt sterk bepaald door het woningtype en de omgeving waar een gebouw staat. Er is geen standaard oplossing. Een duurzaam energieconcept zonder aardgas vraagt om maatwerk en creativiteit.

Wilt u meer weten over wat de nieuwe regeling voor u betekent, dan kunt u contact opnemen met Wim Poortinga: w.poortinga@hellendoorn.nl  of  0548-630504
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34627_voortgang_energietransitie

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest