Per 1 juli 2018 vervalt aansluitplicht aardgasnet voor nieuwbouw

Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Per 1 juli 2018 wordt de aansluitplicht uit de Gaswet, voor kleingebruikers, waaronder nieuwbouwwoningen, geschrapt. Nieuwbouwwijken worden dus niet meer aangesloten op een gas-transportnet. Dit geldt voor alle woningbouwlocaties, ongeacht de omvang van de ontwikkeling, dus ook voor individuele woningen.
Het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning bepaalt of de nieuwe regels gelden. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag wordt ingediend voor een omgevingsvergunning.
Aanvragen die vóór 1 juli zijn ingediend of woningen waarvoor al een omgevingsvergunning aanwezig is, kunnen nog wel met aardgas worden uitgevoerd. Voor deze laatste categorie is , in het kader van het Klimaatakkoord, een vrijwillige inkeerregeling in de maak waarbij het voor bestaande plannen mogelijk is om af te zien van een gasaansluiting.
Dus als u van plan bent om een nieuwe woning te gaan bouwen, dan is het van groot belang dat u rekening houdt met deze wetswijziging.

Alternatieven

Er zijn verschillende technieken die in combinatie met elkaar goede oplossingen bieden. Alle concepten beginnen met goed geïsoleerde woningen waar de zon vanzelf al zorgt voor een prettig woonklimaat. Vervolgens zijn toepassing van zonnecellen en laagtemperatuurverwarming vaste ingrediënten. ‘All electric’ nieuwbouwwoningen maken daarnaast gebruik van warmtepompen in combinatie met omgevingswarmte uit bodem of buitenlucht. Nieuwbouwwoningen met duurzame externe warmtelevering zijn aangesloten op een warmtenet met warmte-koudeopslag of met geothermie. De keuze voor een energieconcept wordt sterk bepaald door het woningtype en de omgeving waar een gebouw staat. Er is geen standaard oplossing. Een duurzaam energieconcept zonder aardgas vraagt om maatwerk en creativiteit.

Wilt u meer weten over wat de nieuwe regeling voor u betekent, dan kunt u contact opnemen met Wim Poortinga: w.poortinga@hellendoorn.nl  of  0548-630504
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34627_voortgang_energietransitie

Zoals wellicht vernomen heeft de gemeenteraad op 12 december 2017 de ‘Duurzame Energievisie Hellendoorn‘ vastgesteld.
Velen hebben een inbreng gehad in de totstandkoming van deze visie waarvoor hartelijk dank.
In 2018 zal de visie vertaald worden naar uitvoeringsprogramma’s om nog actiever en gerichter te werk te kunnen gaan.

 

Bekijk de Energievisie 2017 HIER

Veel burgers hebben vragen over de werking van Warmtepompen.

In het bijgaande filmpje worden de werking en de voordelen uitgelegd.

 

Goed nieuws! De Energiebespaarlening Overijssel is officieel verlengd met een jaar. Huiseigenaren in Overijssel kunnen de lening dus ook in 2018 aanvragen om duurzame maatregelen aan hun woning te treffen. Eind 2018 wordt er gekeken wat de stand van zaken is en of de lening opnieuw met een jaar kan worden verlengd.

De energiebespaarlening biedt volop kansen voor het verduurzamen van de particuliere woningen.

 

Rente opnieuw verlaagd

De rente van de energiebespaarlening is weer verlaagd. Dit keer met maar liefst 0,2%. Hierbij een overzicht met de nieuwe rentetarieven (peildatum 11 december 2011).

Meer info op http://www.overijssel.nl/thema’s/economie/nieuwe-energie/overijsselse-aanpak/energiebespaarlening/  en  www.energiebespaarlening.nl/overijssel.

 

Looptijd Rente NEF Korting Overijssel Rente Overijssel
7 jaar EBL 2,1% 0,7% 1,4%
10 jaar EBL 2,4% 0,9% 1,5%
15 jaar EBL 2,8% 1,1% 1,7%
10 jaar VvE EBL 2,7% 0,9% 1,8%
15 jaar VvE EBL 3,1% 1,1% 2,0%

 

Flyer Energiebespaarlening

Aangezien de rente dus nogal vaak kan wijzigen, kun je de flyer het beste zelf (laten) printen.

Bekijk de flyer HIER.

 

VvE’s

Sinds kort heeft het Nationaal Energiebespaarfonds ook een speciale pagina voor VvE’s in Overijssel: https://www.energiebespaarlening.nl/vve/overijssel/.

Hierop is de rentekorting voor Overijsselse huiseigenaren direct zichtbaar.

 

Langs de G van de Muelenweg en een deel van de Helmkruidlaan is de verlichting vervangen door ledlampen. Deze lampen verlichten zowel de weg als het fietspad. De aparte lichtmasten langs het fietspad worden weggehaald.

Donker waar het kan, licht waar het moet
Veilig verkeer, sociale veiligheid en duurzaamheid zijn de uitgangspunten bij ons verlichtingsbeleid. Onder duurzaamheid verstaan we behalve energiebesparing ook het terugdringen van lichthinder. Toen vorig jaar de openbare verlichting in het buitengebied vervangen moest worden, zijn er daarom minder lichtpunten teruggekeerd dan er eerder waren en zijn er nu alleen nog maar ledlampen.

Vervolgens is er ook kritisch gekeken naar de verlichting binnen de bebouwde kom. Op plekken waar dat veilig kan, worden lichtmasten weggehaald. Het fietspad langs de G. van de Muelenweg en een deel van de Helmkruidlaan zijn voorbeelden van plekken waar dat gebeurt. Daarnaast wordt er ook verlichting verwijderd langs de Rijssensestraat en nog wat andere plekken.

Bekijk HIER de presentatie