Berichten

Vanaf 2024 is het verboden om een asbestdak op uw pand te hebben liggen. De gemeente Hellendoorn  stimuleert het verwijderen van asbestdaken. Particulieren kunnen daarom vanaf 1 april op vertoon van sloopmelding en stortpas asbestdaken tot 35m2 (vergelijkbaar met maximaal 600kg) gratis storten bij het afvalbrengpunt.

 

Het asbestdak verwijderen

Alleen particulieren met een asbestdak van maximaal 35m2 mogen zelf het asbestdak van hun pand verwijderen. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • u mag maximaal 35m2 asbestdak zelf verwijderen (per kadastraal perceel);
  • u mag alleen geschroefde golfplaten verwijderen;
  • de golfplaten mogen niet verweerd zijn;
  • de golfplaten mogen niet gebroken zijn;
  • uw pand is bestemd voor privé gebruik en heeft geen bedrijfsfunctie.

 

Vijf werkdagen voor verwijdering van het asbestdak moet u een sloopmelding indienen. Deze sloopmelding is gratis. U dient de melding in bij de gemeente via www.omgevingsloket.nl.

 

Voordat u het asbest afvoert moet u het goed verpakken. Dat moet in twee lagen doorzichtig en onbeschadigd folie van minimaal 0,2mm dik. U mag de platen niet breken. Het pakket moet goed dicht worden geplakt. Zie voor meer informatie https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/asbest-verwijderen/.

 

Het asbestdak storten

Vanaf 1 april 2018 tot en met 2021 is het voor particulieren met een asbestdak van maximaal 35m2 mogelijk om asbest(verdachte)golfplaten tot 600kg gratis te storten bij het afvalbrengpunt van de gemeente Hellendoorn. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • u moet de sloopmelding tonen;
  • u moet uw eigen stortpas tonen;
  • u moet asbest op de juiste wijze verpakt hebben.

 

Voldoet u niet aan de voorwaarden of wilt u andere asbestproducten storten? Dan betaalt u het normale tarief: de eerste 100kg is gratis (per kalenderjaar) en daarna zijn de kosten €12,– per 100kg.

 

Het afvalbrengpunt van de gemeente Hellendoorn is gevestigd aan de Fuutweg 25 in Nijverdal.

 

Voor meer informatie over verwijderen van asbestdaken kunt u terecht op onze website www.hellendoorn.nl of kunt u contact opnemen met het loket Bouwen, Milieu en Openbare ruimte via bmo@hellendoorn.nl of 0548-630214.

 

De gemeente Hellendoorn zet zich in voor een asbestvrije leefomgeving.

Daarom wordt er de komende jaren nadrukkelijk aandacht besteed aan vervanging van asbestdaken en asbestbodemsanering in de gemeente. In beide projecten wordt gezamenlijk met de provincie Overijssel en andere gemeenten in de provincie opgetrokken, om de leefomgeving in de gehele provincie te verbeteren.

Voor meer informatie over vervangen van uw asbestdak zie de gemeentelijke website:

https://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/Asbest2/asbestdak/Voor meer informatie over asbestbodemsanering zie de gemeentelijke website:

https://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/Asbest2/melding_asbestbodemsanering/

Ruim een derde van de inhoud van de grijze containers die in onze gemeente worden geleegd, bestaat uit groente-, fruit en tuinafval (GFT). Het aandeel papier en plastic is de afgelopen jaren gedaald. Dit blijkt uit steekproeven die we hebben uitgevoerd in twee gebieden binnen de gemeente. Door gft nog beter te scheiden, kan het restfaval dus nog flink verder worden verminderd.

Twee keer per jaar, in de maanden april en oktober, onderzoekt de gemeente de inhoud van de grijze(restafval)container. Dit om inzicht te krijgen in welke mate het huishoudelijk afval in onze gemeente wordt gescheiden. Begin april heeft er weer een analyse plaatsgevonden. Hiervoor zijn uit verschillende straten ca. 40 containers op hun inhoud onderzocht.

Resultaten
Voor dat onderzoek wordt het afval uit de containers in 13 soorten gescheiden (zie grafiekje). Het grootste aandeel in het onderzochte restafval bestaat uit GFT (35-38 procent) waarvan ongeveer 40 procent tuinafval en 60 procent etensresten.

Wethouder Jelle Beintema: “Vertaald naar de hele gemeente, betekent dit dat er op jaarbasis bijna 2.500.000 kg GFT in de verbrandingsovens verdwijnt. Hier valt dus nog welflink  wat winst te boeken. Behalve dat het natuurlijk zonde is dat er zoveel eten wordt weggegooid, is het ook jammer dat groen wordt verbrand in plaats van verwerkt tot compost. Verbranden in afvalovens is duur, dus recyclen levert ook een flinke financiële besparing op.“ Samen met andere gemeentes in Twente gaat de wethouder de komende tijd manieren bedenken om afval nog beter te scheiden.

Behalve GFT zit er ook relatief veel textiel, puin en hout in het afval. Ook deze materialen kunnen nog meer apart worden ingezameld en verwerkt. Textiel kan in één van de textielcontainers en hout en puin kunnen op het afvalbrengpunt worden aangeleverd. Luiers kunnen (nog) niet gerecycled worden, dus die moeten nog in het restafval.

Papier en PMD
Papier zit er nauwelijks meer tussen het restafval. Wethouder Beintema: “Daar ben ik heel blij om, want dat was precies het doel van de blauwe container die we een paar jaar geleden hebben ingevoerd.”

Ook het aandeel plastic, metaal en drankpakken (PMD) is flink kleiner geworden, maar de aparte inzameling daarvan is nog te kort geleden ingevoerd om daar nu al conclusies over te kunnen trekken.

 

Bekijk de afvalwijzer, KLIK HIER

Duurzaam Hellendoorn sorteerproef

Burgemeester, wethouder, gemeenteraadsleden en duurzaamheidsambassadeurs maakten nader kennis met afvalverwerkingsbedrijf Twence en de diverse activiteiten. Naar aanleiding van de themasessie met Twence in de commissie ABZM was de vraag gesteld om een keer een rondleiding te organiseren voor (o.a.) raadsleden naar Twence. Uiteindelijk is er een datum uitgerold: 8 juni 2017.