Steekproeven GFT

Ruim een derde van de inhoud van de grijze containers die in onze gemeente worden geleegd, bestaat uit groente-, fruit en tuinafval (GFT). Het aandeel papier en plastic is de afgelopen jaren gedaald. Dit blijkt uit steekproeven die we hebben uitgevoerd in twee gebieden binnen de gemeente. Door gft nog beter te scheiden, kan het restfaval dus nog flink verder worden verminderd.

Twee keer per jaar, in de maanden april en oktober, onderzoekt de gemeente de inhoud van de grijze(restafval)container. Dit om inzicht te krijgen in welke mate het huishoudelijk afval in onze gemeente wordt gescheiden. Begin april heeft er weer een analyse plaatsgevonden. Hiervoor zijn uit verschillende straten ca. 40 containers op hun inhoud onderzocht.

Resultaten
Voor dat onderzoek wordt het afval uit de containers in 13 soorten gescheiden (zie grafiekje). Het grootste aandeel in het onderzochte restafval bestaat uit GFT (35-38 procent) waarvan ongeveer 40 procent tuinafval en 60 procent etensresten.

Wethouder Jelle Beintema: “Vertaald naar de hele gemeente, betekent dit dat er op jaarbasis bijna 2.500.000 kg GFT in de verbrandingsovens verdwijnt. Hier valt dus nog welflink  wat winst te boeken. Behalve dat het natuurlijk zonde is dat er zoveel eten wordt weggegooid, is het ook jammer dat groen wordt verbrand in plaats van verwerkt tot compost. Verbranden in afvalovens is duur, dus recyclen levert ook een flinke financiële besparing op.“ Samen met andere gemeentes in Twente gaat de wethouder de komende tijd manieren bedenken om afval nog beter te scheiden.

Behalve GFT zit er ook relatief veel textiel, puin en hout in het afval. Ook deze materialen kunnen nog meer apart worden ingezameld en verwerkt. Textiel kan in één van de textielcontainers en hout en puin kunnen op het afvalbrengpunt worden aangeleverd. Luiers kunnen (nog) niet gerecycled worden, dus die moeten nog in het restafval.

Papier en PMD
Papier zit er nauwelijks meer tussen het restafval. Wethouder Beintema: “Daar ben ik heel blij om, want dat was precies het doel van de blauwe container die we een paar jaar geleden hebben ingevoerd.”

Ook het aandeel plastic, metaal en drankpakken (PMD) is flink kleiner geworden, maar de aparte inzameling daarvan is nog te kort geleden ingevoerd om daar nu al conclusies over te kunnen trekken.

 

Bekijk de afvalwijzer, KLIK HIER

Duurzaam Hellendoorn sorteerproef

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest