Subsidie zonnepanelen Broeze Nijverdal

Aanleiding:
De voornaamste verbruikers binnen Broeze Nijverdal zijn enerzijds het gasverbruik voor verwarming
en anderzijds het elektra verbruik voor o.a. alle machines. Afgelopen jaar is reeds een besparing
gehaald dankzij de toepassing van LED verlichting in de productiehallen en op kantoor. Aangezien er
niet direct een haalbare actie is in te zetten om het gasverbruik te verminderen, is gekozen om eerst
de focus te richten op de toepassing van zonnepanelen.
Aanvankelijk was het idee om alleen groene stroom in te kopen. Echter is deze visie later toch
gewijzigd naar het zelfstandig opwekken van groene elektriciteit door middel van zonnepanelen.
Hierdoor wordt Broeze Nijverdal meer zelfvoorzienend en beter voorbereid op de toekomst.
Hierdoor wordt enerzijds de CO2 uitstoot beperkt, maar anderzijds worden er ook minder kosten
gemaakt doordat er veel minder elektriciteit hoeft te worden ingekocht.
Grofweg uitgerekend levert één zonnepaneel ongeveer 260 kWh per
jaar op. Indien mogelijk wil Broeze ongeveer 500 panelen laten plaatsen
op het dak. Dit levert in totaal 130.000 kWh op per jaar!
Dit is een aanzienlijk deel van de totale elektrabehoefte van Broeze. Ter
vergelijking werd in heel 2016 bijvoorbeeld ruim 160.000 kWh verbruikt.

Maatregel
Het plaatsen van zonnepanelen betekend echter een flinke investering. Dit kan een blokkade vormen
om uiteindelijk zelf duurzame energie op te kunnen wekken. Om deze reden heeft Broeze contact
gezocht met een adviseursbureau om te kijken of er subsidie mogelijk is op het plaatsen van
zonnepanelen. In maart 2017 is er contact geweest met de Ernst Adviesgroep (verduurzamen en
besparen). Eind oktober is uiteindelijk de subsidieaanvraag verzonden.
Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie
Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Broeze begin 2018 te horen of de subsidie wel of niet wordt
toegekend. Zodra de subsidie is toegekend heeft Broeze 3 jaar de tijd om hier gebruik van te maken
en de zonnepanelen te laten plaatsen.
Als er meer duidelijkheid is of de subsidie wordt toegekend, zal Broeze vervolgens de keus moeten
maken om:
– Of zelf te investeren in zonnepanelen (productie eigen stroom + ontvangen subsidie per kWh)
– Of zonnepanelen laten plaatsen op het dak van Broeze Nijverdal door een investeerder
(productie eigen stroom)

Voordelen
– Zelf groene energie opwekken / geen CO2 uitstoot meer voor eigen opgewekte elektriciteit;
– Kostenbesparing door minder energie in hoeven te kopen;
– Ontvangen van subsidie per opgewekte kWh
(indien Broeze kiest voor het laten plaatsen van de zonnepanelen door een investeerder,
bespaart Broeze op de investeringskosten maar gaat de
subsidie per opgewekte kWh naar de investeerder)

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest