Oprichting Platform Duurzaamheid

Het platform Duurzaamheid in oprichting is vormgegeven door vertegenwoordigers van diverse organisaties, politieke partijen en duurzaamheidsambassadeurs, na de gezamenlijke organisatie van Earth Hour op 25 maart 2017.

Doelstelling
Doel is voldoen aan de motie van 21 juni 2016, door het oprichten van het Platform Duurzaamheid. Het platform zal het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies voorzien op het gebied van duurzaamheid. Tevens verbindt, stimuleert, ondersteunt en initieert het platform richting samenleving en gemeente rondom het thema duurzaamheid.

De taken van het platform zijn tweeledig. Enerzijds levert het gevraagd en ongevraagd advies over duurzaamheidsonderwerpen aan het college en de gemeenteraad. Anderzijds heeft het een verbindende, stimulerende, ondersteunende en initiërende rol richting samenleving en gemeente.

Lees hier meer:  Nota: B&W-advies: inzake Platform Duurzaamheid

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest