Harry is al een geruime tijd bezig zijn huurwoning energie-neutraal te krijgen.
Als deelnemer namens het huurdersplatform van Reggewoon en namens de fietsersbond aan het Platform Duurzaam Hellendoorn rapporteert hij regelmatig over zijn resultaten.
Dit mooie eigen initiatief was opgemerkt door IM@Overijssel, een innovatiemakelaardij die door de provincie in 2015 in het leven werd geroepen om lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid te stimuleren.
Als één van de vijf genomineerden eindigde zijn project op een verdienstelijke derde plaats.
In zijn open geschreven rapportages laat Harry zien, dat er voor de doorsnee bewoner technisch al veel mogelijk is.
Gedetailleerd beschrijft hij welke maatregelen hij heeft getroffen. Bijzonder interessant is vooral hoe hij ook alle financiële aspecten gedetailleerd in kaart brengt.
Zelfs van zijn ervaring met het elektrisch rijden wordt uitgebreid verslag gedaan.
Een “must read” voor allen, die zelf met verduurzaming van de energiehuishouding aan de slag willen.
Klik op de knop om het laatste verslag van Harry te lezen.
Een papieren versie is te krijgen in het Duurzaamheidscentrum.