Vanaf 2024 is het verboden om een asbestdak op uw pand te hebben liggen. De gemeente Hellendoorn  stimuleert het verwijderen van asbestdaken. Particulieren kunnen daarom vanaf 1 april op vertoon van sloopmelding en stortpas asbestdaken tot 35m2 (vergelijkbaar met maximaal 600kg) gratis storten bij het afvalbrengpunt.

 

Het asbestdak verwijderen

Alleen particulieren met een asbestdak van maximaal 35m2 mogen zelf het asbestdak van hun pand verwijderen. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • u mag maximaal 35m2 asbestdak zelf verwijderen (per kadastraal perceel);
  • u mag alleen geschroefde golfplaten verwijderen;
  • de golfplaten mogen niet verweerd zijn;
  • de golfplaten mogen niet gebroken zijn;
  • uw pand is bestemd voor privé gebruik en heeft geen bedrijfsfunctie.

 

Vijf werkdagen voor verwijdering van het asbestdak moet u een sloopmelding indienen. Deze sloopmelding is gratis. U dient de melding in bij de gemeente via www.omgevingsloket.nl.

 

Voordat u het asbest afvoert moet u het goed verpakken. Dat moet in twee lagen doorzichtig en onbeschadigd folie van minimaal 0,2mm dik. U mag de platen niet breken. Het pakket moet goed dicht worden geplakt. Zie voor meer informatie https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/asbest-verwijderen/.

 

Het asbestdak storten

Vanaf 1 april 2018 tot en met 2021 is het voor particulieren met een asbestdak van maximaal 35m2 mogelijk om asbest(verdachte)golfplaten tot 600kg gratis te storten bij het afvalbrengpunt van de gemeente Hellendoorn. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • u moet de sloopmelding tonen;
  • u moet uw eigen stortpas tonen;
  • u moet asbest op de juiste wijze verpakt hebben.

 

Voldoet u niet aan de voorwaarden of wilt u andere asbestproducten storten? Dan betaalt u het normale tarief: de eerste 100kg is gratis (per kalenderjaar) en daarna zijn de kosten €12,– per 100kg.

 

Het afvalbrengpunt van de gemeente Hellendoorn is gevestigd aan de Fuutweg 25 in Nijverdal.

 

Voor meer informatie over verwijderen van asbestdaken kunt u terecht op onze website www.hellendoorn.nl of kunt u contact opnemen met het loket Bouwen, Milieu en Openbare ruimte via bmo@hellendoorn.nl of 0548-630214.

 

duurzaam hellendoorn LOGO GFT

De gemeente Hellendoorn heeft hergebruik van afvalstoffen hoog in het vaandel staan.

Samen met de inwoners zijn al goede resultaten bereikt door het gebruik van de papier- en PMD-container.
Maar we zijn er nog niet….
In de komende periode besteed de gemeente Hellendoorn extra aandacht aan een betere scheiding van het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT). Sinds 1 januari 2018 is het gebruik van de GFT-container gratis. Nu stelt de gemeente aan ieder huishouden een nieuwe GFT-container ter beschikking. De nieuwe container bevatten een chip waardoor de gemeente kan monitoren wanneer een container wordt aangeboden. Zo hoopt de gemeente de service te verbeteren. De nieuwe containers worden vanaf week 15 afgeleverd. Alle bewoners krijgen vooraf een uitgebreide brief waarin de procedure wordt uitgelegd.

Voor verder informatie: https://www.hellendoorn-groentje.nl/

BEKIJK HIER DE FOLDER

duurzaam hellendoorn afvalscheiding 2

 

Het afvalbedrijf van de Gemeente Hellendoorn heeft in 2017 gewerkt aan een aantal
ingrijpende veranderingen, met stuk voor stuk positieve resultaten. Dienstverlening
aan inwoners en bedrijven wordt gecombineerd met steeds betere milieuresultaten.
De hoeveelheid restafval zal op basis van de resultaten van de eerste drie kwartalen
van het huidige jaar worden teruggedrongen van 189 kg per inwoner in 2016 naar
144 kg per inwoner in 2017.

Lees hier meer

Burgemeester, wethouder, gemeenteraadsleden en duurzaamheidsambassadeurs maakten nader kennis met afvalverwerkingsbedrijf Twence en de diverse activiteiten. Naar aanleiding van de themasessie met Twence in de commissie ABZM was de vraag gesteld om een keer een rondleiding te organiseren voor (o.a.) raadsleden naar Twence. Uiteindelijk is er een datum uitgerold: 8 juni 2017.