Asbestdaken en de asbestbodemsanering

Duurzaam Hellendoorn asbestdak

De gemeente Hellendoorn zet zich in voor een asbestvrije leefomgeving. Daarom wordt er de komende jaren nadrukkelijk aandacht besteed aan vervanging van asbestdaken en asbestbodemsanering in de gemeente. In beide projecten wordt gezamenlijk met de provincie Overijssel en andere gemeenten in de provincie opgetrokken, om de leefomgeving in de gehele provincie te verbeteren. Voor meer […]

Fairtrade heeft de wind mee

In de gemeente Hellendoorn blijft Fairtrade in beweging. Op initiatief van de fractie GroenLinks kreeg de Stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn bij de Begrotingsvergadering 2018 een subsidie van € 1500,–. Ook ontvingen opnieuw enkele organisaties en bedrijven in de gemeente de Fairtrade sticker ‘Wij doen mee’. De Stichting is erg blij met de politieke steun en […]

Hellendoorn duurzaam: zuinige openbare verlichting

Langs de G van de Muelenweg en een deel van de Helmkruidlaan is de verlichting vervangen door ledlampen. Deze lampen verlichten zowel de weg als het fietspad. De aparte lichtmasten langs het fietspad worden weggehaald. Donker waar het kan, licht waar het moet Veilig verkeer, sociale veiligheid en duurzaamheid zijn de uitgangspunten bij ons verlichtingsbeleid. […]