Ons doel

Fairtrade betekent letterlijk: eerlijke handel. Te vaak worden boeren en producenten in bijvoorbeeld Latijns Amerika, Azië en Thailand uitgebuit en onderbetaald voor hun producten, met als gevolg armoede, kinderarbeid en geen of slecht onderwijs en gezondheidszorg.

Stichting FGH wil vanuit onze Westerse, welvarende samenleving, het gebruik van Fairtrade producten stimuleren, zowel bij individuele inwoners als bij de bedrijven, horecaondernemingen, scholen, kerken en verenigingen.

Daarbij willen we dat de supermarkten zoveel mogelijk fairtrade produkten gaan verkopen.
Op deze manier hoopt de Stichting FGH bij te dragen aan een reëel inkomen voor boeren uit de derde wereld, zodat leefomstandigheden verbeteren, kinderen naar school kunnen, toegang tot gezondheidszorg mogelijk wordt en er bloeiende leefgemeenschappen ontstaan.

Wat doen we

De Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn ontplooit allerlei activiteiten om de genoemde doelgroepen te attenderen op de beschikbare Fairtrade producten. We bezoeken bedrijven, winkels, scholen, kerken en horecaondernemingen en bespreken de mogelijkheden om over te stappen op eerlijke producten.

Daarnaast worden er gastlessen op scholen gegeven om kinderen vertrouwd te maken met het Fairtrade gedachtegoed en via hen de ouders.

Verantwoord maatschappelijk ondernemen is ook onderdeel van Fairtrade, onder andere door het gebruik van groene stroom en streekproducten.

Ook organiseert de Stichting een aantal keren per jaar evenementen, zowel binnen als buiten.
Tenslotte zoekt zij geregeld aandacht via de plaatselijke media.

Wij, als Stichting Gemeente Hellendoorn, zijn er van overtuigd dat de inwoners van de gemeente Hellendoorn met elkaar zeker wat kunnen betekenen voor de ander ver weg.

U kunt de Stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn ook zelf steunen door een bedrag te storten op

IBAN NL 51 RABO 0306 6310 75 t.n.v Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn.